Nieuwsbericht

E-learning hielprikscreening

26 september 2013 | 1 minuut lezen

Vanaf 15 oktober is een e-learning beschikbaar voor screeners. In deze e-learning komt het hele traject van de hielprikscreening aan bod, zoals voorlichting van de ouders, geboorteaangifte, opdracht voor hielprikscreening, het verkrijgen van toestemming van de ouders, uitvoering van de hielprik, invullen van het hielprikkaartje, mogelijke uitslagen en het vervolgtraject bij afwijkende uitslagen. Na het volgen van de e-learning hebben cursisten kennis van de achtergronden en de juiste uitvoering van de hielprikscreening.

Jaarlijks krijgen zo’n 180.000 pasgeboren kinderen de hielprik in het kader van de neonatale hielprikscreening. Screeners die de hielprik uitvoeren hebben een belangrijke rol in het screeningsprogramma.De e-learning is zowel gericht op screeners die de hielprik thuis uitvoeren, als op zorgprofessionals die de hielprik in het ziekenhuis uitvoeren, zoals verpleegkundigen en laboranten.

 

Cursisten hebben naar schatting 1,5 uur nodig voor de e-learning. Cursisten die slagen voor de eindtoets krijgen een certificaat. De e-learning is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en verloskundigen (KNOV) met één accreditatiepunt.

 

Meer informatie vindt u op www.rivm.nl/hielprik/bijscholing

HomeThema'sProfessionals