Nieuwsbericht

ZonMW call implementatie vernieuwing uitvoeringspraktijk JGZ

26 september 2013 | 1 minuut lezen

ZonMw roept JGZ-instellingen op om aan te sluiten bij de implementatiefase van het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg. Deze organisaties worden door ZonMw in het najaar in de gelegenheid gesteld een tegemoetkoming van maximaal € 10.000,- in de kosten aan te vragen voor deelname aan een implementatietraject van één van de projecten die momenteel lopen binnen het programma.

Het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg richt zich op vernieuwingen in de uitvoering, zoals organisatie en bedrijfsvoering, van de JGZ (jeugdgezondheidszorg). In de eerste fase van het programma zijn 17 projecten gestart met als doel om veelbelovende innovaties te toetsen op (kosten)effectiviteit en geschikt te maken voor implementatie in de jeugdgezondheidszorg. Het doel van de tweede fase van het programma is het implementeren van effectieve innovaties in de jeugdgezondheidszorg. De projectgroepen uit fase 1 worden in deze fase verzocht implementatievoorstellen in te dienen bij ZonMw waarmee de projectresultaten bij andere instellingen ingevoerd kunnen worden.

Maak uw interesse kenbaar

Wij vragen geïnteresseerde JGZ-instellingen om zo spoedig mogelijk, liefst voor 1 oktober 2013, contact op te nemen met de projectgroep en hun interesse in het project kenbaar te maken. De tegemoetkoming in de kosten wordt als onderdeel van de subsidieaanvraag door de projectleider bij ZonMw aangevraagd.

Op de implementatiepagina kunt u lezen welke projecten er binnen dit programma zijn uitgevoerd en wat de meerwaarde van deze projecten voor uw organisatie kan zijn. Tevens vindt u er de bijbehorende contactgegevens van de projectgroep. Dit document wordt regelmatig uitgebreid.

Meer informatie

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met: Matthea van Leeuwe, programmasecretaris Jeugd via vernieuwingjgz@zonmw.nl of telefonisch 070 - 349 53 34.

• Themapagina Jeugd
• Programmapagina Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

HomeThema'sProfessionals