Nieuwsbericht

Uitnodiging Symposium RIVM PSH

Wytske Verschoor
8 januari 2014 | 2 minuten lezen

Geachte heer, mevrouw,

Graag willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen aan het middagsymposium
in het kader van de presentatie van de Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises van Impact en het RIVM, op donderdag 30 januari 2014.

Het thema van de middag zal zijn:

“Kwalitatieve psychosociale hulp door samenwerking en maatwerk”

Op dit symposium zal de richtlijn worden aangeboden aan de directeur Publieke Gezondheid bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. dr. Marianne Donker.

In 2007 verscheen bij Impact/Trimbosinstituut de richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen; een basisdocument met standaarden voor psychosociale hulp bij rampen, en calamiteiten. Dit basisdocument is nu door Stichting Impact, in opdracht van het ministerie van VWS, en in samenwerking met het veld grondig herzien en uitgebreid.

Met deze Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises kunnen hulpverleners, overheden en organisaties voortaan optimale psychosociale zorg bieden. Niet alleen in de acute fase maar ook in de (lange) perioden na een ramp  of (kleinschalig) incident. Niet alleen gericht op het individu maar ook op het collectief. Niet alleen voor getroffenen maar ook met oog en aandacht voor bijvoorbeeld hulpdiensten, politie en brandweer. Met deze richtlijn wordt niet alleen een referentiekader en hulpmiddel geboden voor het verlenen van psychosociale hulp, het draagt tevens bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de psychosociale hulp.

Programma
12.00-13.00        Inlooplunch
13.00-13.15        Welkomstwoord
13.15-13.45        Presentatie en aanbieding richtlijn
13.45-14.45        Keynote
Pauze
15.15-16.15        Workshops
16.15-17.00        Plenaire afsluiting
17.00-17.30        Borrel

Workshops
U kunt deelnemen aan één van de volgende workshops:

1. Bevolkingszorg en psychosociale hulp: raakvlakken, verschillen en preparatie
Martine de Bas (De Nafase) en Renate van den Bronk (Stichting Impact)

2. Werkbijeenkomst Handreiking PSH voor GGD'en
Jorien Holsappel (Stichting Impact) en Désirée Lesger (Stichting Impact)

3. Quality of Psychosocial Care (QPC)
Tina Dorn (GGD Amsterdam) en Hans te Brake (Stichting Impact)

4. PSH en de samenwerking tussen ketenpartners: de relatie tussen proces en inhoud
ThérèseClaassen (GRIP) en Michel Dückers (Stichting Impact)

Voor meer informatie over de workshops, zie bijlage. Deelname aan het symposium is gratis.


U kunt zich voor deze bijeenkomst alleen aanmelden via deze link:

http://www.formdesk.com/rivm/PSH_Symposium_30_januari_2014

 


Aanmelden mogelijk tot en met zondag 26 januari 2014

 

HomeThema'sProfessionals