Nieuwsbericht

Verbod handgeschreven recepten per 1-1-2012

6 juli 2011 | 1 minuut lezen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft bij monde van de inspecteur generaal aangegeven vanaf 1 januari2012 te gaan handhaven op het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen. Met andere woorden, er mogen dan geen handgeschreven recepten meer worden verstrekt. Deze maatregel is ingegeven door het grote aantal incidenten met geneesmiddelen. Met elektronisch voorschrijven is structurele bewaking op interacties beter mogelijk, wat naar de visie van de inspectie flink zal bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. De inspectie is ervan op de hoogte dat niet alle instellingen (i.c. reizigersadvies- en vaccinatiebureaus) hier op 1 januari 2012 daadwerkelijk al kaar voor zijn. De inspectie gaat inventariseren hoe het er precies voor staat met het elektronisch voorschrijven van recepten en zal daartoe ook zeker bij de publieke gezondheidszorg (o.a. GGD Nederland) aankloppen. De inspectie zal proportioneel handhaven. Dit betekent dat daar waar het nog niet kan, afspraken worden gemaakt over een haalbare invoeringsdatum. In een van de volgende updates komen we hierop terug.

Bron: LCR magazine, juni 2011

HomeThema's