Nieuwsbericht

Symposium Kinderopvang in Zeeland: klaar voor de toekomst?

25 juni 2014 | 1 minuut lezen

Het thema voor dit jaar was: Kinderopvang in Zeeland: klaar voor de toekomst? In Terneuzen waren ongeveer 60 houders en medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit Zeeland aanwezig. Wederom waren er sprekers van formaat uitgenodigd. De aftrap werd gedaan door wethouder Cees Liefting van de gemeente Terneuzen (tevens voorzitter van het algemeen bestuur van de GGD Zeeland). Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, Petra ter Bekke, beleidsmedewerker van GGD-GHOR NL en Frank Kentin van het expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) stonden daarna stil bij wat er de afgelopen periode zoal is ingevoerd wat betreft wetgeving, maar er werd ook gekeken naar de grote veranderingen die de komende jaren nog zullen komen. Wethouder Jo-Annes de Bat (Goes) ging in op de Zeeuwse situatie betreffende de transitie voor jeugdzorg in de gemeenten. Namens de GGD Zeeland sprak Nanette Poppe, toezichthouder Wet Kinderopvang; zij vertelde over het nieuw opgezette expertisecentrum Kinderopvang van de GGD Zeeland. Als afsluiting was er de mogelijkheid om, aan de hand van stellingen, te discussiëren met het aanwezige forum. Dit onder leiding van Edwin van Alphen (Kinderopvang Walcheren). Na het symposium was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

Het ‘expertisecentrum’ is een nieuwe dienst van de inspecteurs kinderopvang. Aanleiding hiervoor was dat er vanuit kinderopvangorganisaties regelmatig vragen kwamen over de toepassing van de Wet kinderopvang. Bijvoorbeeld ‘hoe pas ik het vier ogen principe toe in mijn organisatie?’ Of hoe zorg je ervoor dat een kindercentra in een nieuwe te bouwen brede school gelijk aan de goede eisen voldoet? Het verschil met de branchevereniging kinderopvang is dat de inspecteurs de kennis over de wet direct kunnen toepassen op een specifieke situatie. Een meerwaarde dus voor de kinderopvangorganisaties!

HomeThema'sProfessionals