Nieuwsbericht

Kabinet wil personeel kinderopvang continu screenen

Corrie Baris
11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Bij een melding van een relevant strafbaar feit in het Justitieel Documentatie Systeem, bijvoorbeeld van kindermisbruik, wordt de betrokken werkgever daarvan op de hoogte gesteld. Ook worden vanaf april 2012 bij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag automatisch gegevens uit andere Europese landen meegenomen.

Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen waarover de ministers Kamp (SZW) en Opstelten (Veiligheid en Justitie) de Tweede Kamer hebben geïnformeerd. Het gaat om een aanscherping van maatregelen die al zijn genomen na het advies van de commissie-Gunning. Deze commissie werd ingesteld na de zedenzaak bij kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam om onafhankelijk onderzoek te doen naar de vraag welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.

Deskundigheid en betrouwbaarheid van personeel is een van de belangrijkste voorwaarden voor het bieden van kwaliteit in de kinderopvang. GGD Nederland vindt deze aanscherping waardoor betere controle op medewerkers mogelijk wordt dan ook een goede stap.
.

HomeThema'sProfessionals