Nieuwsbericht

Academies trekken samen op

5 december 2014 | 1 minuut lezen

De GGD in het sociale domein vraagt andere competenties.

De huidige veranderende omgeving vraagt iets van de GGD’en. Zoals u mogelijk ook al in het ledenbericht heeft gelezen, zijn de GGD Academy, GHOR Academie/IFV en de Bestuursacademie daarom een unieke samenwerking gestart om op belangrijke ontwikkelingsthema’s een cursus- en trainingsaanbod voor alle GGD’en te ontwikkelen.

De samenwerking tussen GGD en GHOR is niet nieuw. Deze organisaties koppelen al langer publieke gezondheid en veiligheid. De GGD Academy en de GHOR Academie/IFV zijn daarbij belangrijke partners. Om hierin de verbinding te leggen met de gemeenten is er nu tevens gekozen voor een samenwerking met de Bestuursacademie, het kennis- en opleidingscentrum voor het openbaar bestuur.

Samen werken de GGD Academy, de GHOR Academie/IFV en de Bestuursacademie aan een trainingsaanbod rond vier ontwikkelthema’s, namelijk bestuurlijke competenties, kennis- en informatiepositie, regievoering/poortwachterschap, en proactief en doorbrekend handelen. Deze thema’s zijn voortgekomen uit het professionaliseringstraject van GGD GHOR Nederland (samen met AEF) van afgelopen jaar. Dit traject krijgt komend jaar een vervolg. GGD’en hebben voor zichzelf uitgezocht welke competenties op de thema’s ontbreken en hebben ontwikkelvragen geformuleerd die betrekking hebben op de rol van de GGD in het sociale domein. Het cursus- en trainingsaanbod van de academies samen zal zich daarop richten en volgt binnenkort. In de bijlage kunt u al wel hun gezamenlijke visie vinden.

HomeThema'sProfessionals