Nieuwsbericht

Trainingen GGD Academy merkbaar effectief

14 januari 2015 | 1 minuut lezen

“Naar aanleiding van een incident ben ik afgelopen week als extern vertrouwenspersoon twee maal benaderd door mensen die bij de GGD Academy de training ‘Intern vertrouwd’ en ‘Hoe om te gaan met maatschappelijke onrust?’ hebben gevolgd. Beiden gaven aan adequaat te hebben kunnen handelen in de verschillende situaties waarmee zij geconfronteerd werden. Door de tools en oefeningen die tijdens de training aangereikt zijn, zijn twee gevallen van maatschappelijke onrust voorkomen!”

Bovengenoemde professionals hebben in trainingen van de GGD Academy inspiratie en concrete ideeën op gedaan in hoe zij hun maatschappelijke taak beter kunnen vervullen. En dat is precies wat we willen bereiken, zeker nu zich tal van ontwikkelingen voordoen binnen het sociale domein.
Deze ontwikkelingen raken de publieke gezondheid en verwachten van professionals met een maatschappelijke taak dat zij vanuit pro-actief en doorbrekend handelen burgers in hun eigen kracht zetten. Vanuit de GGD Academy zien wij samenwerking hierbij als de sleutel tot succes.

Door middel van kortdurende en praktijkgerichte trainingen door trainers uit de GGD praktijk verbindt de GGD Academy verschillende professionals op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid; want samen zorgen we voor een grotere positieve gezondheidsbijdrage!

De GGD Academy levert een praktische winst op voor burgers en GGD-en. En hoewel het een initiatief is vanuit de GGD West-Brabant, geldt dit niet alleen voor deze regio, maar ook voor andere regio’s. Het principe van de GGD Academy is namelijk landelijk te gebruiken en wordt inmiddels ook in andere regio’s geïmplementeerd.

Onderstaande animatie toont onze missie en visie en de wijze waarop we professionals en GGD-en een stevige positie kunnen verschaffen in het huidige dynamische veld.

Mocht je meer willen weten over onze aanpak, trainingen en/of samen willen werken, neem dan contact met ons op via info@ggdacademy.nl of kijk op onze website: http://www.ggdacademy.nl/.

HomeThema's