Nieuwsbericht

Trainers GGD Academy en Veilig Thuis werken samen in training voor doktersassistenten

13 april 2015 | 1 minuut lezen

Vanaf juli 2013 zijn alle professionals die met kinderen werken verplicht om kindermishandeling en huiselijk geweld te melden volgens de landelijk ingevoerde ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Ook doktersassistenten kunnen door hun veranderende rol, waarbij ze steeds meer direct in contact staan met cliënten, te maken krijgen met signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Mishandeling en Geweld in de Huiselijke Sfeer
Om doktersassistenten te ondersteunen in hun veranderende rol en hen handvatten te bieden in hoe om te gaan met de Meldcode, hebben we samen met de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten de training ‘Mishandeling en Geweld in de Huiselijke Sfeer’ opgezet. Hierbij werken we nauw samen met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
De training gaat onder andere in op de wijze waarop je in een vroeg stadium problemen kunt signaleren, welke verantwoordelijkheden je als doktersassistent in dergelijke situaties hebt en hoe je het probleem bespreekbaar kunnen maken.

Interesse?
Lees de uitgebreide informatie over de training ‘Mishandeling en Geweld in de Huiselijk Sfeer’ hier. Via deze pagina kun je je ook inschrijven voor de training die in mei en juni 2015 op verschillende locaties in Nederland aangeboden wordt.
 

HomeThema'sProfessionals