Nieuwsbericht

De inzet van e-health apparatuur onder kinderen; kansrijk, mits breed opgezet

Carlijn Siemerink
8 juni 2015 | 2 minuten lezen

Sinds de komst van e-health apparatuur krijgen we steeds meer mogelijkheden om onze eigen gezondheid te monitoren. Vanuit de GGD West-Brabant zijn we aan het ontdekken hoe we deze mogelijkheden kunnen benutten ter bevordering van de publieke gezondheid. Zo organiseren we voor onze eigen medewerkers een e-health estafette, waardoor iedereen kennis kan maken met deze apparatuur en de effecten. Maar ook andere doelgroepen achten we interessant. Zo wordt e-health apparatuur nog nauwelijks tot niet door kinderen gebruikt, terwijl zij er wel baat bij kunnen hebben. Met het oog op de toekomst en onze preventieve rol hebben we onderzocht in hoeverre e-health apparatuur kinderen met (beginnend) overgewicht kan ondersteunen bij gezond beweeggedrag. De afgelopen periode heeft er een pilot plaatsgevonden en de evaluatie daarvan willen we graag met u delen.


Hoe zag de pilot er uit?

Zes enthousiaste kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar hebben vanaf februari 2015 deelgenomen aan deze pilot. Zij hebben zowel een stappenteller (iHealth Edge) als een slimme weegschaal (Wireless Body Analysis Scale) ontvangen. Aan de kinderen wiens smartphone of tablet niet koppelbaar was met deze apparatuur, hebben we tevens een iPad mini verstrekt. Alle apparatuur kregen zij in bruikleen.

De pilot duurde 3 maanden. Na ontvangst van de apparatuur gingen de deelnemende kinderen hier zelf mee aan de slag. Op afstand volgden we welk effect het gebruik van de apparatuur op hun beweeggedrag had en hoe lang zij enthousiast bleven. De ervaringen van de deelnemende kinderen werden zowel kwalitatief als kwantitatief gemeten. Zo hebben we aan het begin en het einde van de pilot een telefonische vragenlijst afgenomen, onderhielden we tussentijds contact per mail, telefoon of Whatsapp, en vroegen we de kinderen hun aantal gezette stappen te delen.


Wat hebben we geleerd?

De pilot heeft veel nieuwe inzichten en leerpunten opgeleverd voor een eventueel vervolg. Een aantal punten komen duidelijk overeen met de ervaringen die we hebben opgedaan met de pilot e-health onder onze interne medewerkers, zoals het enthousiasme over de stappenteller en het effect op de bewustwording van het eigen beweeggedrag, maar ook de complexiteit van het installeren van de apparatuur. Wel vergt de inzet van e-health onder kinderen duidelijk een andere aanpak. De belangrijkste bevindingen kunt u lezen in bijgevoegd document.


Uw ervaringen

We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met de inzet van e-health apparatuur onder kinderen. Heeft u bijvoorbeeld ervaring met de inzet van dergelijke apparatuur in groepen? Of ziet u andere mogelijkheden en kansen om deze apparatuur in te zetten? Laat hieronder een reactie achter of neem contact op via c.siemerink@ggdwestbrabant.nl.
 

HomeThema'sProfessionals