Nieuwsbericht

Uitkomst onderzoek implementatie Meldcode Huiselijk Geweld bij GGD'en

Miranda van Zoest
11 juni 2012 | 1 minuut lezen

De inspectie concludeert dat hiermee een goede basis is gelegd voor vroegtijdige signalering en adequate aanpak van huiselijk geweld. De IGZ voert het onderzoek ook uit binnen andere sectoren. De resultaten hiervan zullen naar verwachting in 2013 gepubliceerd worden.

HomeThema's