Nieuwsbericht

Vooraankondiging: Werkconferenties Uitvoering Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

18 januari 2016 | 1 minuut lezen

Om de hoge instroom van vluchtelingen adequaat aan te kunnen pakken heeft de VNG met het Rijk het bestuursakkoord ‘Verhoogde Asielinstroom in Uitvoering’ gesloten. Eind december zijn de gemeenten hiermee akkoord gegaan. Het akkoord omvat onder meer afspraken over de realisatie van opvanglocaties voor de grote stroom vluchtelingen en de huisvesting voor vergunninghouders die zijn gekoppeld aan gemeenten. 
 
Naar aanleiding van dit akkoord organiseren het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), het Platform Opnieuw Thuis en de VNG een drietal regionale werkconferenties. De opzet van de bijeenkomsten zijn hetzelfde, de invulling wordt regionaal bepaald. De doelen van de bijeenkomsten zijn informatieverstrekking, het delen van kennis en ervaringen tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en experts en een podium bieden aan regionale praktijkvoorbeelden.
De bijeenkomsten zijn bestemd voor gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers en bij de huisvesting (van vergunninghouders) en bij maatschappelijke begeleiding, werk en inkomen, scholing, integratie, gezondheidszorg en bestuurlijke besluitvorming.

Via deze link kunt u zich voorinschrijven voor één van de conferenties. Let wel, uw voorinschrijving is niet definitief. Het programma is begin februari gereed. U ontvangt dan de uitnodiging om definitief in te schrijven.

Data en locaties:
De werkconferenties staan gepland op de volgende data van 09.00 uur tot 16.00 uur:

Maandag 22 februari 2016
De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
 
Maandag 29 februari 2016
Pullman Cocagne in Eindhoven
 
Maandag 7 maart 2016
Muntgebouw in Utrecht

Bron: VNG
Meer informatie over de dagindeling volgt bij de definitieve uitnodiging.

HomeThema'sProfessionals