Nieuwsbericht

Interviewserie DPG'en - Cees Verdam

5 februari 2016 | 2 minuten lezen

Verbinden doen we samen

De GGD is over vijf jaar niet meer hetzelfde als nu: ons werkveld verandert. Hoe precies weten we nog precies, maar dat er nog meer veranderingen komen is zeker.  En als we echt de problemen in onze provincie willen aanpakken zoals overgewicht, diabetes of eenzaamheid bij ouderen, dan moeten we op een andere manier te werk gaan.  

Voordeur

Daarom zoeken we bij GGD Flevoland  nadrukkelijker de verbinding met samenwerkingspartners in de publieke gezondheid, met gemeenten en niet in de laatste plaats met Flevolanders. Verbinding tussen de verschillende bronnen van  informatie en gegevens, verbinding tussen de professionals die achter dezelfde voordeur bij de mensen thuis komen, verbinding tussen de mensen die ‘met‘ de burgers praten en mensen die ‘over’ de burgers praten.
Sleutelwoorden hierbij zijn: verbinden doen we samen!  Dit filmpje illustreert ons motto. 

Bij de GGD Flevoland heeft 60 procent van de medewerkers direct klantencontact, dus praten met klanten. We weten wat er speelt onder de burgers.  Die informatie willen we goed beschikbaar stellen voor de gemeenteambtenaren  die beleid maken.  We hebben in kaart gebracht hoeveel ambtenaren dat zijn: in een gemeente als Almere een stuk of 40-50, maar ook in een gemeente als Urk zijn dat er al gauw 15.
De onderwerpen variëren van jeugd, omgevingswet, leerplicht, ambulance, toegang bescherm wonen, WMO , PGB’s en ga zo maar door. 

Op maat

Met de decentralisaties is de  betrokkenheid van gemeenten veel groter geworden. Dat maakt dat we de dienstverlening meer dan voorheen op maat per gemeente gaan maken, en minder vanuit het collectieve. Een voorbeeld hiervan is het plan van de gemeente Almere om de JGZ in een coöperatie  vorm te geven. Het bestuurlijke krachtenveld is ook veranderd:  het bestuurlijk overleg sociaal domein is veel belangrijker geworden.  Dat vraagt ook een andere houding van ons als GGD.
We moeten echt openstaan voor de vragen van de gemeenten en van de burgers.  
Dat is de uitdaging! En daar is een robuuste GGD voor nodig, die volume heeft en snel kan schakelen als dat nodig is.

Ik ben sinds 2010 DPG van deze GGD en ik heb gezien dat een brede GGD, en goede samenwerking essentieel  in tijden van incidenten en crises. Maar ook voor het dagelijkse werk is dit essentieel. Ik ben tevreden als we de komende drie jaar stapje voor stapje samen met partners in staat zijn de problematiek aan te pakken: meer waterpunten in de stad, gezonde kassa’s in de supermarkt, de eenzaamheid onder de groeiende groep ouderen terugdringen.
Dat kan alleen als we slim verbinden: Verbinden doen we samen!

HomeThema'sProfessionals