Nieuwsbericht

Presentatie tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen, taskforce en bijeenkomst verwarde personen

24 februari 2016 | 2 minuten lezen

Het Aanjaagteam verwarde personen presenteerde vorige week haar bevindingen tot nu toe in de tussenrapportage 'Samen doorpakken - Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag'. Deze rapportage is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.
De rapportage beschrijft wat het aanjaagteam, in de oriënterende fase, heeft opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag in Nederland. Het biedt praktische handreikingen en bouwstenen voor gemeenten en ketenpartners om een lokaal sluitende aanpak van ondersteuning en zorg op te zetten. Daarnaast geeft het rapport invulling aan het begrip sluitende aanpak door het formuleren van negen concrete bouwstenen, die het aanjaagteam heeft opgehaald uit de praktijk. Het aanjaagteam concludeert bovendien dat er veel aandacht is gegenereerd voor het onderwerp verwarde personen, maar dat er nog niet voldoende wordt doorgepakt door de betrokken organisaties; men wacht nog op elkaar.

Taskforce verwarde personen
GGD GHOR Nederland heeft onlangs een Taskforce verwarde personen ingericht. Het doel van de taskforce is het perspectief van de zorg te versterken in de aanpak verwarde personen. Het perspectief is nu vooral blauw (politie/veiligheid), dit moet meer verschuiven naar wit (zorg en hulpverlening). Daarnaast wil de taskforce inzetten op een goede inrichting van het voorveld, dus preventie (in de keten) - triage (inclusief doorverwijzen) - vangnet en regie (zorgcoördinatie) - aansluiten op veiligheid. Verder acht de taskforce de kerntaken van de GGD van belang, signalering  en monitoring, en wil deze aan het vraagstuk verwarde personen verbinden.

De taskforce komt een keer in de zes weken bij elkaar. De leden van de taskforce zijn: Frans Haenen (GGD Fryslân), Moniek Pieters (GGD Gelderland zuid), Marion Stein (GGD Haaglanden), Ferdinand Strijthagen (GGD Zaanstreek Waterland), Jan Woldman (GG Amsterdam), Annette Duenk en Roel van Vliet (GGD GHOR Nederland).

Bijeenkomst verwarde personen voor professionals OGGZ, gemeentelijk gezondheidsbeleid en epidemiologen
De taskforce organiseert op 8 maart, van 13.00 – 16.00 uur een bijeenkomst over verwarde personen bij GGD GHOR Nederland te Utrecht. Hier kunnen verschillende vakgroepen elkaar ontmoeten op het onderwerp verwarde personen. GGD-professionals die werken binnen de OGGZ, gemeentelijk gezondheidsbeleid en ook onderzoek (epidemiologen) worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

De basis voor de bijeenkomst is het verzoek aan alle gemeenten in Nederland om vanaf september een een sluitend plan van aanpak verwarde personen te hebben. Op de bijeenkomst zijn leden van het aanjaagteam en het ondersteunende kernteam aanwezig om vragen te beantwoorden als: wat verwacht het aanjaagteam van gemeenten en andersom wat mag een gemeente van het aanjaagteam verwachten? Daarnaast geven twee GGD’en een presentatie over hun rol bij de ontwikkeling van lokale en integrale plannen van aanpak. 

HomeThema's