Nieuwsbericht

Als je me echt zou kennen

8 maart 2016 | 3 minuten lezen

Op woensdag 9 maart om 21.30 uur zendt RTL4 het programma ‘Als Je Mij Echt Zou Kennen’ uit. In deze uitzending geven de bewoners van verzorgingshuis Elisabeth uit Breda een kijkje in hun leven. Ze laten ons een blik werpen op wat er onder hun ‘ijsberg’ zit, waardoor er mededogen en begrip ontstaat bij hun medebewoners. Diverse ouderen, gaan ‘over de streep’. Veel van hen gaan zich realiseren dat een groot deel van wat ze dénken te weten van elkaar, gebaseerd is op vooroordelen. Met alle neuzen dezelfde kant op, zien we in de uitzending een buitengewoon boeiend, leerzaam en uniek project én proces ontstaan. Inspirerend voor veel ouderen in heel Nederland!

Uit een intensief onderzoek onder 12.000 ouderen (65+) in de regio West-Brabant blijkt 47% daarvan zich eenzaam te voelen. GGD West Brabant en Stichting Nieuwe Veste in Breda besloten na dit vooronderzoek gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe kansrijke concepten om de sociale vitaliteit van ouderen te vergroten en daarmee de eenzaamheid onder deze ouderen tegen te gaan.

Net als scholen zijn verzorgingshuizen vaak een plaats voor gedrag van uitsluiting en intolerantie. Veel bewoners geven te kennen dat zij eenzaamheid ervaren. Dit gevoel komt deels voort uit het geringe contact dat zij met elkaar hebben. Uit de interviews blijkt ook dat de bewoners elkaar niet goed kennen, dat ze moeite hebben om elkaar te vinden en om elkaars verhaal en levensgeschiedenis te delen. Bewoners die niet passen in het ‘normale’ patroon, mogen niet meedoen aan activiteiten, er wordt over geroddeld en er is soms sprake van intimidatie.

Als je me echt zou kennen, zou je weten dat …

Wat gebeurt er als je een groep ogenschijnlijk dezelfde mensen, in dit geval ouderen in een verzorgingshuis, samenbrengt, uitdaagt om buiten hun comfortzone te treden en hen dan deze wereldberoemde zin laat afmaken: “als je me echt zou kennen, zou je weten dat ……”

Wat houden ouderen voor elkaar of anderen verborgen? Wat kan er gebeuren als je met elkaar in gesprek gaat en praat over de dingen die er echt toe doen? Gekoppeld aan de zogenaamde Challenge Day werken GGD West Brabant en Stichting Nieuwe Veste samen met Stichting Elisabeth door middel van het aanbieden van diverse workshops begeleidt door hun activiteitenbegeleider, een kunstvakdocent en gezondheidscoach, om door middel van kunst een oplossing te bieden ter preventie van het gevoel van eenzaamheid.

Als resultaat van het beleven van deze Challenge Day en gezamenlijk ‘over de streep’ gaan, het bekijken van de uitzending en het delen van bijzondere verhalen zijn er verschillende veranderingen merkbaar bij de bewoners. Nu al blijkt dat ze elkaar meer opzoeken, meer luisteren naar elkaar en elkaar bijvoorbeeld op gaan halen om aan activiteiten deel te nemen.

Er is inmiddels een groep Theater en een groep Tekenen/Schilderen/Druktechnieken met docenten van stichting Nieuwe Veste gestart in één van de verzorgingshuizen van stichting Elisabeth. Hier herontdekken ze talenten waar ze in hun jeugd van genoten. Bijvoorbeeld  toneelspelen of zingen. Het uitwisselen van bijzondere momenten over de eerste ontmoeting met hun grote liefde, hoe en waar was je eerste kus, welke muziek en liedjes roepen die mooie momenten weer op dragen bij aan meer samenhang.

Ook is het mooi om te zien hoe ze talenten ontdekken die ze nooit hadden gedacht te bezitten. Zo hebben ook een aantal bewoners het tekenen en schilderen serieus opgepakt en zijn zij nieuwsgierig en fanatiek bezig met het leren van allerlei nieuwe technieken waardoor de mooiste werken ontstaan. Een bewoner is op dit moment zelfs bezig met het maken van een abstract schilderij en gaan de deelnemers van de theater weer terug in de tijd, de eerste kus en je eerste verkering.

Naast Breda zijn er ook pilots gestart in Bergen op Zoom en Roosendaal. De ervaringen hiervan worden meegenomen in de ontwikkeling van een programma dat ingezet kan worden om de sociale vitaliteit van ouderen te verbeteren, ter preventie van het gevoel van eenzaamheid onder ouderen.

De uitzending kwam tot stand door een samenwerking tussen GGD West-Brabant, Stichting Elisabeth, Stichting Nieuwe Veste en Posh Productions. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door VSB-fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor Cultuur Participatie en Kunstbalie.

Communicatie rondom uitzending

Hieronder een overzichtje van communicatie rondom de uitzending:

  • BN De Stem plaatst artikel op woensdag 9 maart in regionale editie

  • Er gaat zowel vanuit De Nieuwe Veste als GGD een persbericht uit in de ochtend op woensdag 9 maart.

  • Nieuwsartikel/posts op eigen mediakanalen: website, social media vanaf ochtend woensdag 9 maart

  • Intern delen via eigen interne kanalen vanaf ochtend woensdag 9 maart

  • Vragen: Mark van Beers, Sectormanager GD West-Brabant, telefoon 076 528 23 10

  • Persvragen: zowel de uitzending als het artikel in BN De Stem kunnen vragen opleveren van andere media en collega’s. Persvragen svp afstemmen met Jeroen Polman 06 234 104 23 (Communicatie adviseur GGD West-Brabant).

9 maart 2016

Wat een prachtig resultaat. Het programma en deze groep mensen is net zoals bij de scholieren wederom treffend en komt binnen recht in je hart. Het geeft een gezicht aan eenzaamheid onder ouderen. Prachtig initiatief. Dankjulliewel.

HomeThema'sProfessionals