Nieuwsbericht

Factsheet inventarisatie betrokkenheid GGD'en bij plan van aanpak verwarde personen door gemeenten

4 mei 2016 | 1 minuut lezen

In januari tot en met maart 2016 is een inventarisatie uitgevoerd naar de betrokkenheid van de GGD’en bij het plan van aanpak verwarde personen van gemeenten. Het landelijke aanjaagteam verwarde personen dat in september 2015 door VWS, VenJ en VNG is geïnstalleerd, heeft als opdracht meegekregen: Er (ondermeer) voor te zorgen dat:

Gemeenten in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende en duurzame aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen waarbij de gemeenten vrij zijn in de manier waarop ze dit invullen.

Het gaat om een plan waarin beschreven staat op welke wijze de gemeente verwarde personen tijdig in beeld krijgt en hen de passende hulp, zorg en ondersteuning biedt die zij nodig hebben.

Het doel van deze inventarisatie is inzicht te krijgen in de betrokkenheid van de GGD’en bij het opstellen van het plan van aanpak, voor verwarde personen, door gemeenten. Het is voor te stellen dat de GGD met activiteiten op het gebied van en expertise in de OGGZ, crisisdienst en Veilig Thuis en een regionaal netwerk met ketenpartners, daar een rol in heeft en/of haar diensten in aanbiedt.

HomeThema's