Nieuwsbericht

ESF Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren: webinar op 23 juni

20 juni 2016 | 1 minuut lezen

In september start een nieuwe ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Het blijft dan ook belangrijk om in mensen te investeren, zodat ze fit blijven en werk doen dat bij ze past en met plezier doen. 

Subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. De subsidiabele kosten zijn maximaal € 500.000. In een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50% van de kosten. Hiermee kunnen activiteiten gefinancierd worden voor de  ontwikkeling en uitvoering van beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit. De aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016.

Volg het online webinar op 23 juni a.s.

Om mogelijke aanvragers te informeren over de regeling en om vragen te beantwoorden, organiseert het Agentschap SZW op 23 juni a.s. een webinar. Tijdens een online live-uitzending nemen wij u mee in het hoe en waarom van de regeling, voorbeelden van mogelijke projecten en de subsidievoorwaarden. U heeft tijdens het webinar ook alle ruimte om vragen te stellen, die direct behandeld worden tijdens de uitzending. Na afloop is de uitzending tevens beschikbaar om terug te kijken. U kunt met meerdere personen deelnemen, ieder dient zich dan afzonderlijk aan te melden.

Klik hier om u aan te  melden voor het webinar.

HomeThema'sProfessionals