Nieuwsbericht

VWS verankert belang publieke gezondheid GGD-taken

24 juni 2016 | 2 minuten lezen

Dit bericht verscheen op 28 augustus 2014:

GGD GHOR Nederland steunt de visie op publieke gezondheid, die staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers donderdag 28 augustus hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.

Voor het eerst benoemt het ministerie van VWS de basispijlers waarop de GGD’en gebaseerd zijn. GGD’en hebben, volgens deze visie, samen met het RIVM een spilfunctie in de publieke gezondheidszorg. 
VWS benoemt ook punten voor de GGD om die rol te versterken: meer risicogericht toezicht houden en een meer integrale aanpak van preventie. Daarnaast zal de GGD nog meer de rol moeten pakken van beleidsadviseur in het sociaal domein en nieuwe verbindingen moeten leggen tussen preventie, zorg en ondersteuning in de buurt. 

Verbinding gezondheid en veiligheid
Het belang van publieke gezondheid is actueler dan ooit deze zomer: de verwerking van de vliegtuigramp maakt de nazorg bij rampen weer concreet. Ook zijn er nieuwe dreigingen van infectieziekten, zoals Ebola. Deze problemen benadrukken ook het belang van een goede verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid. Naast deze actuele zaken zijn sommige problemen langdurig en hardnekkig, zoals de verschillen in gezondheid als het gaat om arm en rijk en hoog- en laagopgeleid.

De staatssecretaris en de minister benoemen het belang om deze gezondheidsproblemen goed te beheersen en geven aan dat alle GGD’en in elk geval aan vier basispijlers moeten voldoen: monitoren en adviseren, gezondheidsbescherming, zorg bij incidenten en rampen en toezichthouden. In de brief is ook veel aandacht voor het belang om kinderen goede preventie en de juiste zorg te bieden. Daarmee kan veel zorg worden voorkomen. 

Meer samenwerking
GGD’en ondersteunen veel gemeenten bij actuele maatschappelijke discussies rondom jeugd, sociaal domein en veiligheid, zodat goede resultaten kunnen worden bereikt door zorg en veiligheid te verbinden aan preventie. Daartoe is forse transformatie nodig: meer samenwerking tussen publieke gezondheid, zorg en welzijn en meer vraag- en risicogericht werken.

Hugo Backx directeur GGD GHOR Nederland: “Deze transformatie is nodig om de hardnekkige gezondheidsverschillen beter te bestrijden. De levensverwachting van laagopgeleiden is nu veel lager dan van hoogopgeleiden. Dat is voor ons een forse uitdaging. GGD GHOR Nederland doet er alles aan om met GGD’en en gemeenten die verschillen te verkleinen. De extra tien miljoen euro die nu voor gemeenten beschikbaar komen, geven daar meer mogelijkheden voor. Ook zijn we bezig met verbeteren van de informatiefunctie en professionalisering. Dit om de deskundigheid van de GGD’en aan te laten sluiten aan de nieuwe gemeentelijke taken op het terrein van zorg en ondersteuning. Het stimuleringsprogramma dat VWS verbindt aan deze brief is daarvoor een steun in de rug.”

Kracht lokale bestuurders
Mogelijkheden ziet Backx ook als het gaat om de duidelijkheid over de taken van de GGD. “Het stelsel van publieke gezondheid staat of valt bij de kracht van de lokale bestuurders. Die moeten zich ondersteund weten door de GGD. Daarom is het goed dat er afspraken gemaakt worden op basis van gezamenlijke waarden. Zo kunnen we de gezondheidsbeschermende taak van de GGD overeind houden. Deze wordt al door verschillende GGD’en als te krap ervaren. Infectieziekten eisen steeds weer onze aandacht op. Denk aan zoönosen zoals q-koorts maar ook infectieziekten van mens-op-mens zoals Mers en ebola. GGD’en moeten in staat gesteld worden om daarin goed te kunnen optreden.”

De Kamerbrief en het onderliggende rapport vindt u hier.

HomeThema's