Nieuwsbericht

Interviewserie DPG'en - Moniek Pieters DPG GGD Gelderland Zuid

12 juli 2016 | 3 minuten lezen

"Met elkaar het optimale uit de GGD halen!"

“Drie factoren hebben ervoor gezorgd dat ik sinds oktober 2013 DPG bij GGD Gelderland-Zuid ben. Ten eerste houd ik van reuring en de decentralisaties kwamen eraan. Dat beloofde impact op het werkveld van de GGD en daarmee nieuwe uitdagingen. Ten tweede was GGD Gelderland-Zuid net gefuseerd en stond de organisatie voor een veranderopgave. Daar wilde ik graag aan mee helpen bouwen. Als laatste was het werken in een lokale politiek-bestuurlijke context nieuw voor mij. Dit kende ik nog niet vanuit mijn eerdere functie bij het RIVM als directeur Volksgezondheid en Zorg", aldus Moniek Pieters.

Van beren naar bruggen

“Toen ik landelijk werkte, wilde ik graag een brug slaan naar de regio’s. Nu wil ik hetzelfde, maar dan andersom. Door elkaar te vinden op inhoud maar met respect voor elkaars rol kun je het optimale uit je GGD halen. Verbinding maken en op zoek gaan naar co-creatie is waar je mij wakker voor mag maken, of dat nu landelijk, regionaal of lokaal is. Juist op grensvlakken is er ruimte voor nieuwe initiatieven en mooie samenwerkingen.''
''Bijvoorbeeld de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kinderartsen. Of het netwerk rondom vluchtelingenzorg. Natuurlijk kom je hierbij beren op de weg tegen, maar die moet je omarmen om verder te kunnen komen. Blijf werken vanuit het publieke belang, en als je bereid bent om met elkaar op zoek te gaan dan zijn er veel kansen!”

Gezamenlijk beeld

“Door verschillende werelden bij elkaar te brengen, kun je aan een gezamenlijk beeld van een oplossing werken. Dat proberen we nu bijvoorbeeld met de problematiek rondom verwarde personen. Dit gaat burgemeesters, wethouders, veiligheids- en zorgpartners aan. Waaromgaan de dingen zoals ze nu gaan, hoe pakt iedereen zijn rol op en waarom en wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? Door met elkaar problemen aan te pakken en casussen te analyseren, willen we komen tot een sluitende aanpak."

"Mijn ambitie is hierbij niet alleen dat er goed wordt opgetreden als het ’ fout’ gaat, maar juist: hoe kunnen we zoveel mogelijk voorkomen dat escalatie optreedt? Als je snapt wat er ‘aan de achterkant’ fout gaat, kun je proberen om het ‘aan de voorkant’ te voorkomen.”

Kijken waar de energie zit

Door aan het werk te gaan met thema’s kunnen de DPG’en elkaar versterken. Als je mensen bij elkaar brengt waar de energie zit dan kom je een heel eind. Hierbij moeten we vooral niet de illusie hebben dat we het alle 25 op een zelfde wijze doen. Er zullen altijd regionale verschillen en uitdagingen zijn en iedereen heeft ook zo zijn eigen ambities en stokpaardjes. Benut elkaar op de energie die er is en de faseverschillen die er zijn. Maar we moeten de GGD wel zichtbaar maken vanuit gezamenlijkheid, landelijk meer ‘smoel’ geven.”
 
Je bent onderdeel van een netwerk

“In 2015 heeft GGD Gelderland-Zuid haar nieuwe meerjaren strategie vormgegeven. Dit hebben we niet in ons eentje gedaan, maar juist samen met ons netwerk. Dat betekent met gemeenten, zorg-, welzijn- sport- onderwijs- en veiligheidspartners om tafel. Het proces dat is gevolgd was heel inspirerend en was daarmee misschien wel belangrijker dan het resultaat: een gedragen meerjarenstrategie die ons richting geeft op grote thema’s, en met een focus op aansluiten bij de (kwetsbare) burgers. De koers is van ons samen.''

"Van mijn medewerkers verwacht ik dat ze bereid zijn om buiten de comfort-zone te gaan. Dat kan een grote, maar ook een kleine stap zijn. Verantwoordelijkheid durven nemen, initiatief. Als management moet je dat faciliteren, water geven. Het netwerk is voor ons van groot belang; dat geldt voor GGD en GHOR.”
“Voor de GGD zijn gezondheidsmakelaars belangrijke lokale verbinders. Mooi is dat intussen alle gemeenten overgegaan zijn op gezondheidsmakelaars en gezondeschooladviseurs. “

Blik vooruit

“Als DPG breng je gezondheid en veiligheid bij elkaar. GGD, GHOR, veiligheidsregio, politie, gemeenten, onderwijs, zorg, welzijn, etc. Grenzen vervagen, netwerken overlappen en dit verandert onze taken. Een andere belangrijke drive voor veranderingen zijn technologische innovaties en digitalisering van informatie. Vragenlijsten? We krijgen te maken met heel andere informatiestromen. Vaccineren? Dat is straks mogelijk met vaccinatiepleisters. De ontwikkelingen vragen om een andere manier van denken en van doen.''
"Als GGD’en moeten we gezamenlijk proberen de impact hiervan te ‘pakken’. Ik heb wel enige zorg of we in staat zijn om op tijd mee te schakelen. Want hoe je het ook bekijkt, met alle bewegingen, onze kerntaken doen we nog best klassiek. Kortom: nog een hele uitdaging te gaan.”

HomeThema's