Nieuwsbericht

Verduidelijking rol GGD en gemeente in rapport ‘Veerkracht en vertrouwen’ door Arq in opdracht van ZonMw

14 juli 2016 | 1 minuut lezen

GGD GHOR Nederland en VNG willen de rol van GGD’en en gemeenten binnen psychosociale preventie en zorg bij vluchtelingen graag verduidelijken naar aanleiding van het ZonMw rapport ‘Veerkracht en vertrouwen’. Daarin heeft psychotrauma centrum Arq in opdracht van ZonMw het aanbod van psychosociale preventie en zorg voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland geïnventariseerd en gebundeld.

Bevindingen rapport Arq
Het rapport geeft een overzicht van het aanbod van psychosociale preventie en zorg én aanwijzingen voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing. Arq concludeert dat het aanbod van psychosociale hulpverlening in de noodopvang, asielzoekerscentra en gemeenten is versnipperd en per locatie verschilt. De hulpverlening varieert van vrijwilligerswerk voor sociale contacten tot doorgeleiding naar professionele psychosociale behandeling. 

Verduidelijking rol van gemeenten en GGD'en
In de samenvatting van het onderzoeksrapport staat: ‘Gemeenten zijn verantwoordelijk voor publieke gezondheidszorg, inclusief psychosociale hulpverlening (PSH). De GGD voert haar wettelijk vastgelegde taken uit in samenspraak met gemeenten.’ Doordat het begrip psychosociale hulpverlening in het rapport ruim is omschreven, zijn enkele verduidelijkingen op zijn plaats: 

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg. Dit is vastgelegd in de wet publieke gezondheid (wpg artikel 2). De samenhang binnen de psychosociale preventie en zorg voor vergunninghouders die in de gemeente wonen (en niet meer onder de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, COA), vallen hier ook onder. Voor de bewoners van COA-opvanglocaties ligt de verantwoordelijkheid voor deze bevorderingstaak bij het COA. COA is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg voor haar bewoners, GGD’en en curatieve zorgverleners voeren uit. 
  • Gemeenten hebben ook een wettelijke taak op het gebied van de psychosociale hulp bij rampen (wpg artikel 2.g). Wanneer bij een ramp asielzoekers (COA-opvang) of vergunninghouders (gemeenten) betrokken zijn, vallen zij net als alle inwoners onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Deze taak is veelal belegd bij GGD’en.
HomeThema'sProfessionals