Nieuwsbericht

Interviewserie DPG'en - Karin Eeken DPG GGD Drenthe

11 augustus 2016 | 2 minuten lezen

“Je kunt niet zonder je partners”

Karin Eeken is sinds december 2014 Directeur Publieke Gezondheid bij GGD en GHOR Drenthe. Vanuit haar functie als adjunct directeur stapte ze over naar die van DPG. “De mogelijkheid was er. Ik hoefde er niet zo lang over na te denken en ik heb nog geen dag spijt gehad.”

Directeur zijn of adjunct, het maakt haar niet zoveel uit. “Ik wil wel graag invloed uitoefenen, dus ik creëer wel altijd de ruimte om dat te kunnen doen.” Daarbij kiest Karin bewust om te werken voor organisaties met maatschappelijke relevantie.  De GGD  gaat over gezondheid en veiligheid en past daarmee prima in die brede maatschappelijke context.

Zeepkist

In haar carrière heeft ze onder andere bij een gemeente en bij sociale werkvoorzieningen in de directie gewerkt, ze kent de gemeentelijke organisatie en ook de GR-constructie dus  goed. Dat heeft zo z’n voordelen, want een goede relatie met de gemeenten in Drenthe is voor GGD Drenthe belangrijk, erkent Karin.  De nieuwe beleidsvisie van de GGD wordt dan ook ontwikkeld in goede samenspraak met die gemeenten.

Overigens is Karin niet zo van de lange beleidsstukken of van de grote verhalen. Voor haar geen zeepkist. Natuurlijk staat ze daar wel als dat nodig is. Het gaat bij haar altijd om het inhoudelijke resultaat. ‘Laat het maar zien’ is haar credo, ze is een mens van de praktijk. Haar meerwaarde zit in dat ze een generalist is die goed in staat is de verbinding tussen mensen, organisaties en domeinen te maken. “Daar ligt mijn kwaliteit.”

Alle veranderingen van de afgelopen jaren in het zorgstelsel en de gevolgen daarvan voor gemeenten en partners in de keten, betekende ook iets voor de GGD organisatie. Karin heeft zich tot nu toe vooral bezig gehouden met de GGD en haar ketenpartners in Drenthe, maar ze hecht ook sterk aan bovenregionale samenwerking met collega GGD’en en organisaties in de keten:
“Je kunt niet zonder je partners”, aldus Karin.

Verbinding

Karin vervolgt: ‘’De kunst is om vanuit die (boven)regionale samenwerking toch heel decentraal te werken. De JGZ helpt daar goed bij, die maakt dat de GGD lokaal verbinding maakt. We werken aan een kenniscentrum en een gezondheidsplan per gemeente. De monitor- en beleidsadviesfunctie van de GGD wordt daarmee op maat per gemeente aangeboden.”

Ze vindt de functie van de DPG van belang om de verbinding tussen zorg en veiligheid te maken. GGD Drenthe en de Veiligheidsregio zijn samen gehuisvest en er wordt  ook in de bedrijfsvoering intensief samengewerkt. Daarnaast is er een goede relatie met het Veiligheidshuis, gaat de GGD het triagepunt verwarde personen opzetten en heeft de GGD Veilig Thuis in huis. Karin ervaart dat zeker als een meerwaarde.

Brede blik

De DPG Drenthe stimuleert medewerkers om ook vooral naar ‘buiten’ te gaan. Deel nemen aan regionale en landelijke bijeenkomsten, kennis halen en ook brengen, professionaliseren, ontwikkelen en vernieuwen kan alleen als je een brede blik hebt en de buitenwereld binnen laat. “Dat is ook één van mijn voornemens, meer ruimte en tijd creëren om ook landelijk te brengen en te halen.”

HomeThema'sProfessionals