Nieuwsbericht

Factsheet bij het gebruik van de BITSEA in de jeugdgezondheidszorg

7 november 2016 | 1 minuut lezen

Het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) schrijft voor dat psychosociale problemen bij kinderen op uniforme wijze worden opgespoord. Gevalideerde signaleringsinstrumenten zijn hiertoe onontbeerlijk.

Voor kinderen van 1 tot 3 jaar is de Brief Infant-Toddler Social and Emotional (BITSEA) Assessment beschikbaar. Er is een versie voor ouders en een versie voor medewerkers van de kinderopvang beschikbaar.

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de validiteit en de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling van de BITSEA, die door ouders van tweejarige kinderen wordt ingevuld voorafgaand aan het JGZ contactmoment.

In deze factsheet vindt u een samenvatting van de onderzoekresultaten.

 

HomeThema'sProfessionals