Nieuwsbericht

Peiling Veilig Slapen - preventie van wiegendood up-to-date houden

11 januari 2017 | 1 minuut lezen

In 2011 is voor het laatst een peiling gedaan naar verzorgingsfactoren van baby’s in relatie tot de preventie van wiegendood. Daardoor hebben we preventieve adviezen kunnen aanpassen. De wiegendood aantallen blijven hierdoor laag in vergelijking met omringende landen. Om de lage wiegendood incidentie te behouden en tijdig op nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren, wordt in 2017 opnieuw een peiling gedaan. Deze peiling vindt plaats met medewerking van het NCJ en financiële ondersteuning van het ministerie van VWS. 

Wat vragen wij van uw organisatie?

  • Het op enkele CB-locaties uitreiken van in totaal maximaal 250 flyers met een link naar de digitale vragenlijst aan ouders van baby’s van 0 tot 12 maanden tussen februari en mei 2017. In de bijlage vindt u de flyer waar het om gaat.

En/of:

  • Medewerking verlenen aan het laten afnemen van de digitale vragenlijst in de wachtkamer van één of meerdere CB-locaties in achterstandswijken door een onderzoeksassistent van de Universiteit Twente. Deze assistent zal dan ongeveer vier dagdelen vragenlijsten afnemen op CB-locaties tussen februari en mei 2017.

Wat levert medewerking uw organisatie op?

Na afloop van het onderzoek ontvangen deelnemende JGZ-organisaties een kort verslag met de resultaten van de peiling voor hun regio.  

Hoe kunt u uw organisatie aanmelden?

U kunt uw organisatie aanmelden bij de projectleider, Annemieke Konijnendijk. Dit kan tot uiterlijk 3 februari. De Universiteit Twente neemt dan spoedig contact met u op om praktische afspraken te maken. Wilt u in uw e-mail aangeven wanneer en hoe u het beste te bereiken bent?

Waar kunt u terecht voor vragen?

Voor vragen over de Peiling Veilig Slapen 2017 kunt u zich richten tot:

Annemieke Konijnendijk, T 053 489 3231 E a.a.j.konijnendijk@utwente.nl

Magda Boere-Boonekamp, T 053 489 4483 E m.m.boere-boonekamp@utwente.nl

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bereidwilligheid mee te werken aan de Peiling Veilig Slapen waarmee we de preventie van wiegendood up-to-date kunnen houden.

HomeThema'sProfessionals