Nieuwsbericht

Richtlijnen Jeugdhulp vertaald in de opvoedinformatie voor ouders

24 januari 2017 | 1 minuut lezen

Om ouders eenduidige adviezen te geven, is het van belang dat de opvoedinformatie overeenkomt met de richtlijnen voor professionals. We hebben al vaste afspraken met de Landelijke Redactieraad over het verwerken van de richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg. Dit jaar zijn we begonnen met de richtlijnen Jeugdhulp. Dat doen we samen met twee adviseurs van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Zij vullen de huidige teksten aan met relevante informatie uit bijvoorbeeld de richtlijnen ernstige gedragsproblemen en kindermishandeling.

We toetsen de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de geactualiseerde teksten aan de Cliëntentafel van het NJi. Die bestaat uit ouders en ervaringsdeskundigen. Zo brengen we in de teksten de betrouwbare kennis van professionals samen met de stem van ouders. In het eerste kwartaal van dit jaar informeren we over de resultaten.

HomeThema'sProfessionals