Nieuwsbericht

Evaluatie Noodhulpteam helpt slachtoffers van treinongeluk Winsum

26 januari 2017 | 2 minuten lezen

Noodhulpteam helpt slachtoffers van treinongeluk Winsum

“Aan wie moet ik nou mijn bos rozen geven?” De oude mevrouw met de rollator heeft het al drie keer gevraagd, steeds aan iemand anders van het Noodhulpteam van het Rode Kruis. Ze zou op visite gaan, vandaar dat ze met een bos bloemen in de trein is gestapt. Maar toen botste haar trein bij Winsum op een melkwagen en kwam er een abrupt einde aan haar reis. Het wordt een bezoekje aan het ziekenhuis in Groningen, voor de zekerheid.

Deze mevrouw is één van de 50 slachtoffers van het treinongeluk in het Groningse Winsum op 18 november 2016. Een student komt met de schrik vrij. “Ik hoorde een hele harde dreun, toen even niks en daarna zakte de trein scheef en vlogen de stukken glas door de trein. Gelukkig gingen de deuren gewoon open en kon ik snel naar buiten. Daar ben ik heel goed geholpen. Mijn bloedruk en hartslag is gemeten door iemand van het Rode Kruis. Ook is gecontroleerd of ik helder was en of ik ergens pijn had. Gelukkig had ik alleen een stukje glas in mijn hand, dat is er ter plekke uitgehaald en daarna is mijn hand netjes verbonden.”

Mirjan Roeters, hoofd Noodhulpteam, vertelt: “Wij zijn direct in actie gekomen na de melding. We troffen 46 lichtgewonde slachtoffers aan, die vol adrenaline zaten en hun verhaal kwijt wilden”. Toevallig zat de dochter van mijn collega in de trein en die vertelde me dat ze doodangsten had uitgestaan toen het ongeluk net was gebeurd. Maar dat was gelukkig van korte duur want zo vertelde ze mij: “Op het moment dat ik het Rode Kruis en de andere hulpverleners zag, kwam er een rust over me heen.”

In totaal zijn er 50 T3-slachtoffers geholpen, waarvan 47 door noodhulpteamleden. Er zijn met name slachtoffers geholpen met glassplinters, kleine schaafwonden en slachtoffers met de behoefte hun verhaal te doen en ervaring te delen. Naast de behandeling van kleinere verwondingen, kon het team ook veel slachtoffers menselijke aandacht geven en geruststellen. Dit gaf rust in de keten voor de professionals en slachtoffers.

Evaluatie
In de weken daarna is uitvoerig door de verschillende partijen geëvalueerd. Ook het Rode Kruis evalueert structureel haar inzetten. De key-aanbevelingen, volgend uit deze inzet zijn:

Procesmatig:

  • Stel bij iedere inzet direct een evaluatieteam samen, bestaande uit: coördinator Noodhulp, piketfunctionaris RK, procesondersteuner en de landelijke accounthouder. Oplevertermijn deelbaar rapport + PowerPoint is >1 maand.

Inhoudelijk:

  • Overweeg om de alarmeringsstappen nogmaals te doorlopen met de meldkamer om eventuele misverstanden in het proces te elimineren.
  • Overweeg om de (gebruiks)stappen van de C2000 portofoon nogmaals met de gebruikers te doorlopen.
  • De samenwerking met de OvD-G en de taakverantwoordelijke secundaire triage is als waardevol ervaren en geadviseerd wordt om deze in stand te houden. 
HomeThema'sProfessionals