Nieuwsbericht

Innovatie in de JGZ: nieuwe ideeën gezocht

2 februari 2017 | 1 minuut lezen

De programma’s Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ en Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg zoeken naar vernieuwende projecten ter versterking van de jgz-uitvoeringspraktijk en het richtlijnontwikkeltraject. Er zijn veel goede innovatieve ideeën in de JGZ, maar vaak is er te weinig tijd of geld om ze ten uitvoer te brengen. Ook het schrijven van een subsidieaanvraag vraagt veel tijd. Wij bieden u nu de mogelijkheid uw innovatieve idee op een korte, bondige en laagdrempelige manier aan ZonMw te pitchen. De beste ideeën ontvangen een uitnodiging voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ

Voor het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ zoekt ZonMw naar ideeën voor onderzoek ter onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen in de jeugdgezondheidszorg. Het programma betreft uitdrukkelijk de organisatie van de uitvoeringspraktijk van de JGZ en niet de inhoud van de uitvoeringspraktijk. Onderzoek naar bijvoorbeeld instrumenten en interventies die professionals gebruiken bij de inhoud van de uitvoeringspraktijk valt niet binnen het kader van dit programma. Er zijn 2 thema’s die als prioriteit benoemd zijn: vluchtelingen en eHealth.

Programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Voor het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg zoekt ZonMw naar ideeën die het richtlijnontwikkelproces efficiënter en innovatiever maken en de richtlijnen beter toepasbaar maken voor de praktijk. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Ouder/kind participatie bij richtlijnontwikkeling;
  • zoeken naar samenhang tussen JGZ-richtlijnen;
  • signaleren en samenwerken van de JGZ met de aanpalende beroepsgroepen.

Het ontwikkelen of herzien van richtlijnen is deze subsidieronde uitgesloten. 
Voorafgaand aan de subsidieronde kunt u uw ideeën schriftelijk pitchen bij de commissies. Dit doet u door het bijgevoegde format in te vullen en uiterlijk 16 maart, 12.00 uur per e-mail te verzenden naar: richtlijnenjgz@zonmw.nl of versterkingjgz@zonmw.nl.
In de bijlagen kunt u lezen wat voor ideeën wij zoeken en hoe u uw idee kunt pitchen. Verder verzoeken wij u nadrukkelijk deze oproep te verspreiden onder mogelijke belangstellenden in uw netwerk.

Meer informatie  

Ik ben zeer geinteresseerd in nieuwe ideeen en heb een aantal nieuwe ideeen.

Aangezien ik zelf als ervaringsdeskundige ben aangemeld als lid van de depressievereniging en op dit moment de lotgenotengroep in de Achterhoek aan het opstarten ben, wil ik me ook richten aan de jeugdigen die met hun rugzak niet in aanmerking komen voor passend onderwijs en thuiszitten. Ik heb gemerkt via het vrijwilligerscircuit dat juist onder deze groep depressie aan het broeden is. Ik zou me hiervoor graag breder willen inzetten en wil graag de samenwerking aangaan, daar waar mogelijk. Ik weet vanuit onderzoek is er via de pupilcontrole een toetsing kan worden gedaan hoe de mensen met de depressie kunnen worden behandeld. wel of niet met medicijnen. Wel of niet met gedragstherapie. Dit is erg belangrijk voor het doorstroomtraject en de behandeling.

Marie-José van Aken-Köster

HomeThema'sProfessionals