Nieuwsbericht

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden: vanaf 1 maart

Marie-José Linders
23 februari 2017 | 1 minuut lezen

Om de onverzekerdeproblematiek onder mensen met verward gedrag aan te pakken heeft minister Schippers van VWS een subsidieregeling ingesteld. Deze regeling gaat in op 1 maart 2017.

Zo kunnen zorgaanbieders toch hun kosten declareren, waardoor de betrokken persoon de zorg kan krijgen die nodig is. Vanaf 1 maart 2017 dan kunnen zorgaanbieders hun kosten voor geleverde zorg aan een onverzekerde declareren. Voorwaarde is wel dat de betrokken persoon verzekeringsplichtig is.

Het CAK voert de regeling uit, landelijk ondersteund door GGD GHOR Nederland en de VNG. De uitvoering wordt naderhand geëvalueerd.

Meldpunt en procedure

Bij GGD GHOR komt een landelijk meldpunt voor registratie: meldpuntonverzekerdenzorg.nl. Meldingen van zorgaanbieders gaan naar de regionale GGD, die de betreffende gemeente informeert zodat de onverzekerde toegeleid kan worden naar een zorgverzekering. Op basis van de melding kan de zorgaanbieder subsidie aanvragen bij het CAK.

Voorwaarden

Aan de subsidieregeling zijn een aantal voorwaarden gesteld waar onder:

  • Melding van de zorgaanbieder binnen 24 uur.
  • De onverzekerde geeft toestemming voor het verstrekken van (medische) gegevens.

Meer informatie

Heeft u vragen neem dan contact op met: Sylvia Commandeur, beleidsadviseur GGD GHOR Nederland.

HomeThema'sProfessionals