Nieuwsbericht

Handtekening tegen antibioticaresistentie

Marie-José Linders
23 februari 2017 | 2 minuten lezen

De campagne is primair gericht op professionals in de zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, bestuurders, dierenartsen en tandartsen. Maar ook mensen die niet werkzaam zijn in de zorg kunnen digitaal een handtekening zetten.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf de aftrap door haar eigen handtekening op te hangen op haar werkkamer. Ook directeur Publieke Gezondheid Sjaak de Gouw (Hollands Midden), en Clementine Wijkmans, strategisch en medisch adviseur GGD Hart voor Brabant, hebben hun handtekening al gezet.

Via de site www.daarwordtiedereenbetervan.nl/handtekening worden zoveel mogelijk ‘bacteriehandtekeningen’ verzameld. Op deze site kan iedereen digitaal zijn handtekening zetten, ook via een tablet of smartphone, door de hand letterlijk op het scherm te plaatsen. Deze verschijnt vervolgens op een digitale handtekeningenwand.

Deze campagne is onderdeel van de nationale aanpak antibioticaresistentie. Het doel hiervan een aantoonbare vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën.

Belangrijke rol zorgprofessionals in voorkómen van infecties

Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol in het voorkomen van infecties en resistentie door het zorgvuldig naleven van hygiëneregels en bijvoorbeeld speciale antibioticateams in ziekenhuizen waarin heel nadrukkelijk wordt gekeken of de juiste behandeling bij patiënten wordt ingezet bij het gebruik van antibiotica. Maar ook door intensievere samenwerking tussen onder andere  ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsen en GGD’en.

Zorgnetwerken

Om deze samenwerking te bevorderen en daarmee te voorkomen dat resistente bacteriën zich door de zorgketen bewegen en nieuwe resistentie ontstaan worden tien regionale ABR-zorgnetwerken ingericht.

GGD GHOR Nederland en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) coördinderen in opdracht van VWS, de oprichting van de tien zorgnetwerken. De doelstellingen en taken van het zorgnetwerk zijn onder andere:

  • Het delen van kennis en data, het creëren van urgentie en draagvlak bij partijen.
  • Het afstemmen van beleid en het signaleren van risico’s.

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Het probleem is bijvoorbeeld dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden.

Naar schatting van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) vallen wereldwijd jaarlijks ongeveer 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie, waarvan 25.000 mensen in Europa. Daarom neemt de overheid maatregelen op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën. In de zorg, veehouderij, voedselproductie, bij ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en ook internationaal. 

HomeThema'sProfessionals