Nieuwsbericht

Belangrijke rol zorgprofessionals in voorkómen van infecties

2 maart 2017 | 1 minuut lezen

Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol in het voorkomen van infecties en resistentie door het zorgvuldig naleven van hygiëneregels en bijvoorbeeld speciale antibioticateams in ziekenhuizen waarin heel nadrukkelijk wordt gekeken of de juiste behandeling bij patiënten wordt ingezet bij het gebruik van antibiotica. Maar ook door intensievere samenwerking tussen onder andere  ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsen en GGD’en.

Zorgnetwerken
Om deze samenwerking te bevorderen en daarmee te voorkomen dat resistente bacteriën zich door de zorgketen bewegen en nieuwe resistentie ontstaan worden tien regionale ABR-zorgnetwerken ingericht.

GGD GHOR Nederland en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) coördinderen in opdracht van VWS, de oprichting van de tien zorgnetwerken. De doelstellingen en taken van het zorgnetwerk zijn onder andere:

  • Het delen van kennis en data, het creëren van urgentie en draagvlak bij partijen.
  • Het afstemmen van beleid en het signaleren van risico’s.
HomeThema'sProfessionals