Nieuwsbericht

Voorlichtingsmateriaal Infectieziekten t.b.v. statushouders

22 maart 2017 | 1 minuut lezen

In het kennisdelingsprogramma ‘Gezondheid en vitaliteit vluchtelingen’ worden gemeenten en vrijwilligers/professionals ondersteund met praktische kennis rondom de gezondheid (preventie, ondersteuning en zorg) van statushouders. Het onderdeel Infectieziekten is gericht op het beschikbaar komen van kennis, goede voorbeelden en materialen voor gemeenten en professionals ter preventie en voor vroegopsporing van infectieziekten bij statushouders. Ingezet wordt op twee zaken: hepatitis en voorlichtingsmaterialen.
 

Voorlichtingsmaterialen
Voor het onderdeel voorlichtingsmaterialen worden onderstaande gezondheidsthema’s met prioriteit opgepakt:

            1. Infectieziekten en zwangerschap
            2. Antibioticagebruik
            3. Behandeling van scabiës
            4. TBC en vervolgscreening
            5. MRSA

Bovenstaande prioritering is in afstemming met de werkgroep ‘voorlichtingsmaterialen infectieziekten t.b.v. statushouders’ tot stand gekomen. Als uitgangspunt zijn hiervoor de resultaten uit de inventarisatie onder GGD’en gebruikt. In de komende maanden worden de thema’s in overleg met de werkgroepleden verder uitgewerkt. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar aanpassing van het bestaande voorlichtingsmateriaal of ontwikkeling van nieuw voorlichtingsmateriaal.

Meer informatie?
Meer informatie over het onderdeel hepatitis volgt later. Wilt u meer weten over het kennisdelingsprogramma en welke andere gezondheidsthema’s er zijn klik hier. Voor relevante informatie (bijv. factsheets, databank praktijkvoorbeelden) over het thema gezondheid klik hier.

Vragen?
Laura Rust: lrust@ggdghor.nl/ 06- 36 51 50 46
Merel Linthorst: mlinthorst@ggdghor.nl / 06-36 51 55 91
Hla Kyaw:hkyaw@ggdghor.nl/ 06-36 20 50 39

HomeThema'sProfessionals