Nieuwsbericht

Werkwijzer inzet wijk GGD'er

6 april 2017 | 1 minuut lezen

Wat in 2015 als pilotproject begon is in Vught uitgegroeid tot een werkzame en productieve aanpak: de inzet van wijk GGD'ers bij de aanpak personen met verward gedrag. Om de opgedane kennis en ervaringen te kunnen delen heeft de GGD Hart voor Brabant samen met de gemeente een werkwijzer opgesteld.

Door de nauwe samenwerking met (zorg)ketenpartners kunnen de wijk-GGD’ers Vught in een vroegtijdig stadium met elkaar bepalen welke aanpak en zorg een individu nodig heeft. Om het concept te laten slagen hebben zij een uitgebreid netwerk opgebouwd, van huisarts tot eigenaar van een supermarkt, tot de psychiater van de GGZ.

Lees verder via Ministerie van Veilgheid en Justitie

Toelichting van Paula van Ommen, lid Kernteam Personen met Verward Gedrag en werkzaam bij de GGD Hollands Midden
In veel opzichten komt de werkwijze overeen met een groot deel van hoe de oggz meldpunten al werken, maar in dit model ook wel met vernieuwing in de zin van actief op zoek gaan naar new findings, zoals contact met  apotheken. Het kan een mooie  impuls zijn voor verdere vernieuwing van meldpunten om ook een actievere rol  in de preventie en signalering te krijgen. Het is ook een goede mogelijkheid voor GGD meldpunten om aan te geven wat zij hiervan ook al doen, of duidelijk te communiceren wat zij met woonoverlast doen.

HomeThema'sProfessionals