Nieuwsbericht

Kennisbericht longontsteking in relatie tot pluimveehouderij online

11 april 2017 | 1 minuut lezen

Nieuw onderzoek laat zien dat mensen in de buurt van een pluimveebedrijf 11% meer kans hebben op een longontsteking. Daarbuiten neemt het verhoogde risico snel af. 

Vanwege de relatief hoge uitstoot van fijnstof en endotoxine uit pluimveestallen was altijd de hypothese dat luchtvervuiling een rol kan spelen. Daarbij werd gedacht aan een mogelijke verstoring van de samenstelling van de bacteriepopulatie in de luchtwegen, door blootstelling aan luchtvervuiling. 

Dit nieuwe onderzoek laat inderdaad zien dat patiënten met een longontsteking in de buurt van een pluimveebedrijf veel meer pneumokokken in hun keel hebben dan patiënten die niet in de buurt van pluimvee wonen. Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research en NIVEL voerden het onderzoek uit. Het kennisbericht 'Hoger risico longontsteking rondom pluimveebedrijf' geeft meer achtergrondinformatie. 

Dit bericht stond in Nieuwsbrief 6 van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.

HomeThema'sProfessionals