Nieuwsbericht

Grenzen verleggen - Interviewserie DPG’en- Rianne van den Berg DPG van GGD IJsselland

18 april 2017 | 2 minuten lezen

“Ruim een half jaar geleden heb ik de stap gewaagd en letterlijk mijn grenzen verlegd. Gedreven door de liefde ben ik verhuisd van Zuid-Holland naar Overijssel. Mijn baan als gemeentesecretaris van de gemeente Alblasserdam en als coördinerend gemeentesecretaris binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heb ik opgezegd om Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van GGD IJsselland te worden. Zo zie je maar wat er kan gebeuren als je letterlijk je grenzen verlegt.”

Persoonlijk leiderschap als drijfveer
“Van mijn medewerkers verwacht ik hetzelfde. Dat ze de grens gaan verleggen door verder te durven kijken dan hun eigen expertise en werkzaamheden en dat in verbinding met andere organisaties. Sturen op samenwerking en persoonlijke ontwikkeling helpt onze organisatie dit ook te realiseren. Ik wil dit met elkaar doen en GGD IJsselland laten meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving.

Hierbij is het belangrijk dat onze GGD hier met alle medewerkers over nadenkt en dit ook doet, ieder met zijn of haar eigen team zodat de beweging van binnenuit komt. Want als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je eerder ook al kreeg. Ik wil mijn steentje bijdragen en samen met onze medewerkers de gezonde samenleving een stap verder brengen, zoals dat ook in onze nieuwe missie is opgenomen".

Meebewegen op het ritme
“Het werken voor bestuurders ken ik als geen ander door mijn eerdere functies, ook al kent de regio IJsselland weer een heel eigen dynamiek. Als DPG pluk ik nu de vruchten van mijn ervaring. Ook was ik al bekend met de combinatie veiligheid en gezondheid. Maar nu ik me verdiep in de werkzaamheden van de GGD en GHOR op het gebied van de Publieke Gezondheid leer ik elke dag weer bij. Want wat gebeuren er veel mooie dingen in IJsselland en ook in de andere regio’s! Een wethouder uit de gemeente Alblasserdam zei eens: ‘je moet meebewegen op het ritme van de samenleving’. Daar denk ik geregeld aan terug. Want ik geloof dat wanneer we burgers ruimte geven, als organisatie naar ze luisteren en in gesprek gaan en kennis en kunde ophalen uit de samenleving, dat we dat ritme kunnen volgen en de juiste dingen doen voor een gezonde en veilige samenleving.”

Netwerkgedachte
“Als DPG merk ik dat ik in een breed netwerk terecht ben gekomen. Ik weet zeker dat er niet slechts één ‘soort’ DPG is. Iedere DPG heeft zijn eigen achtergrond en kennis. Die diversiteit is hartstikke mooi want op die manier kunnen we als netwerk samenwerken en tot het optimale resultaat  komen. Bij iedere vraag die op ons af komt, vind ik het belangrijk na te denken welke partners we nodig hebben om het vraagstuk te kunnen oplossen. We worstelen als DPG’en met deels dezelfde vraagstukken. Denk aan vragen rond actuele thema’s als de nieuwe Omgevingswet of Antibioticaresistentie en wat ervoor nodig is om een vertrouwde en nabije adviseur van de gemeenten te zijn. Laten we nog vaker elkaars expertise benutten, dan tackelen we die vraagstukken.”

Vanzelfsprekende verbinding
“De verbinding tussen veiligheid en gezondheid zie ik als een vanzelfsprekendheid. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de twee werelden, en is de focus vaak ook anders. Ook hier kan je vanuit de netwerkgedachte elkaars krachten inzetten en benutten. In juni hebben we met vele ketenpartners een grootschalige geneeskundige oefening in het PEC Zwolle-voetbalstadion. Ik kijk ernaar uit om zowel de GHOR medewerkers als GGD medewerkers en collega’s uit andere kolommen hierbij hun grens te zien verleggen en samen de klus te klaren.”

Creëren van kansen
“Wanneer Publieke Gezondheid en Veiligheid nog meer zijn verankerd in de samenleving dan hebben wij als GGD en GHOR de kansen optimaal benut. Want gezondheid geeft kracht aan de samenleving. We moeten opkomen voor de zwakkeren in de samenleving en een vangnet organiseren zonder dat we alles overnemen van mensen. Het is dan de kunst kansen te blijven creëren en zelfregie te stimuleren. Ook dat is grensverleggend… Ik heb er zin in!”

HomeThema'sProfessionals