Nieuwsbericht

Volksgezondheid- en Wetenschapsprijs 2016 gaat naar Umar Ikram

19 april 2017 | 1 minuut lezen

De Volksgezondheidsprijs 2016 werd op 12 april tijdens het Nederlandse Congres Volksgezondheid 2017 in Amersfoort uitgereikt aan dr. Umar Ikram van het AMC/UvA. De jury, dit jaar bestaande uit prof.dr. Jantine Schuit (voorzitter), prof.dr. Ferd Sturmans en prof.dr. Menno Reijneveld beoordeelde dit jaar 14 inzendingen en hanteerde net als ieder jaar de volgende criteria: Wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit, impact - dat wil zeggen de bijdrage aan de Nederlandse volksgezondheid of gezondheidszorg, toegankelijkheid en presentatie.

Uit de 14 inzendingen voor de Volksgezondheidsprijs 2016 koos de jury unaniem voor het werk van dr. Umar Ikram met zijn proefschrift ‘Social determinants of ethnic minority health in Europe’. Het proefschrift beschrijft een actueel en maatschappelijk thema in internationaal perspectief. Er is steeds meer bekend over de gezondheid van etnische minderheidsgroepen, maar de kandidaat beschrijft in zijn proefschrift ook de maatschappelijke determinanten hiervan. Hij beschrijft onder andere de rol van ervaren discriminatie en het integratiebeleid. Hij laat zien dat etnische minderheidsgroepen veel discriminatie ervaren en dat dit een belangrijke verklaring is voor de hoge prevalentie van depressieve klachten en een ongunstig cardiovasculair risicoprofiel in deze groep. In zijn onderzoek hanteert dr. Ikram een typering van beleid die ook weer kennis toevoegt aan het debat. Dr. Ikram heeft zeer veel publicaties geschreven, waarvan 10 in het proefschrift, die bijna allemaal zijn gepubliceerd in goede wetenschappelijke tijdschriften. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de onderbouwing van een Gezondheidsraadrapport over de mentale gezondheid van vluchtelingen.
Op basis van deze uitstekende wetenschappelijke prestaties en maatschappelijke bijdrage vond de jury dat dr. Ikram deze prijs van harte verdient.

Tot slot. De jury heeft dit jaar een aantal uitstekende proefschriften ontvangen. Graag wil de jury Joreintje Mackenbach een eervolle vermelding geven voor haar proefschrift ‘Exploring obesogenic environments. The role of environmental factors for obesity related behaviours and obesity’.

Contactinfo: Umar Ikram,  Academic Medical Center Amsterdam, Department of Public Health, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam, tel +31 20 5661645, u.ikram@amc.uva.nl

De Volksgezondheidsprijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van €1.500 dat besteed kan worden aan een (internationaal) wetenschappelijk symposium, cursussen of werkbezoek.

HomeThema'sProfessionals