Nieuwsbericht

Nieuw platform voor onderzoek naar antibiotica gelanceerd

20 april 2017 | 2 minuten lezen

Om onderzoek naar antibiotica te stimuleren is 18 april 2017 het Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP) gelanceerd. Binnen het platform werken kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieve therapieën voor infectieziekten.

Gezamenlijk initiatief gefinancierd vanuit VWS
Het NADP is een gezamenlijk initiatief van vier organisaties, te weten CARES, CeSAM, Immuno Valley en NCOH. De financiering vindt plaats vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderdeel miljoeneninvestering in nieuwe antibiotica en alternatieven
Minister Edith Schippers (VWS) kondigde in september 2016 aan de komende 4 jaar ruim 6 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe antibiotica te investeren. 
Het geld is bestemd voor een nieuw onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van antibiotica en verbonden aan het nu opgerichte National Antibiotic Development Platform. 

Belangrijke rol zorgprofessionals in voorkómen van infecties
Het ministerie startte in februari 2017 een campagne om de toenemende antiobioticaresistentie tegen te gaan. De campagne is vooral gericht op zorgprofessionals.
Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol in het voorkomen van infecties en resistentie door het zorgvuldig naleven van hygiëneregels en bijvoorbeeld speciale antibioticateams in ziekenhuizen waarin heel nadrukkelijk wordt gekeken of de juiste behandeling bij patiënten wordt ingezet bij het gebruik van antibiotica. Maar ook door intensievere samenwerking tussen onder andere  ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsen en GGD’en.

Zorgnetwerken
Om deze samenwerking te bevorderen en daarmee te voorkomen dat resistente bacteriën zich door de zorgketen bewegen en nieuwe resistentie ontstaan worden tien regionale ABR-zorgnetwerken ingericht.
GGD GHOR Nederland en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) coördineren in opdracht van VWS, de oprichting van de tien zorgnetwerken. De doelstellingen en taken van het zorgnetwerk zijn onder andere:

  • Het delen van kennis en data, het creëren van urgentie en draagvlak bij partijen.
  • Het afstemmen van beleid en het signaleren van risico’s.

Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Het probleem is bijvoorbeeld dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden.
Naar schatting van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) vallen wereldwijd jaarlijks ongeveer 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie, waarvan 25.000 mensen in Europa. Daarom neemt de overheid maatregelen op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën. In de zorg, veehouderij, voedselproductie, bij ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en ook internationaal. 

HomeThema'sProfessionals