Nieuwsbericht

GGB Wadden: stand van zaken aanschaf materiaal

11 mei 2017 | 1 minuut lezen

Grootschalige Geneeskundige Bijstand op de Wadden

Update logistieke voorzieningen

 

10 mei 2017

 

De werkgroep ‘Materieel en procedures’ van het project GGB Wadden heeft de afgelopen periode, samen met het IFV, hard gewerkt aan de aanschaf van de uitrusting voor GGB Wadden.

Het voorbereidende werk is bijna gereed: budgetten in overeenstemming brengen met de verwachte kosten, programma’s van eisen maken, offerte procedures doorlopen en contracten tekenen.

Feestelijke overdracht op 23 juni 2017
Op 23 juni worden de vier calamiteitenvoertuigen en een noodhulp/materieelvoertuig formeel overgedragen van het IFV aan de RAV. Dit geldt ook voor de uitrusting die het IFV aanschaft zoals de GGB-shelters.

Om dit voor elkaar te krijgen wordt nu hard gewerkt aan de voertuigen door een carrosseriebouwer. Ook de opdrachten voor aanschaf van de uitrusting wordt nu uitgezet.

Gewondenvervoer
Voor de aanpassingen van de vier voertuigen voor gewondenvervoer loopt op dit moment een offerteprocedure. 15 december 2017 is de deadline voor het opleveren van deze voertuigen.

Trell tent
De Friese Wadden behouden de (te reviseren) Trell tent. Hier komt nieuwe ledverlichting in en ze zullen ingepast worden in één van de gesloten aanhangers.

HomeThema'sProfessionals