Nieuwsbericht

Expertmeeting T3 geeft eerste aanzet om proces noodhulp nader te bezien

23 mei 2017 | 1 minuut lezen

Een onderdeel van het GGB-werkplan 2017 is, om te bezien of het model voor de opvang van T3-slachtoffers nog verdere aanscherping behoeft. Daarvoor heeft in maart 2017 een eerste expertmeeting plaatsgevonden met enkele deskundigen uit het veld van ambulancezorg, Rode Kruis en GHOR. Zij hebben de vragen en mogelijke oplossingen geïnventariseerd, die op dat vlak nog leven.

Er is gesproken over de eerste ervaringen die opgedaan zijn met de noodhulpteams en de ambulanceteams voor secundaire triage. Het gaat daarbij over vragen als het proces van secundaire triage, en de signalerende rol die noodhulpteamleden daarbij kunnen vervullen. Welke hulpmiddelen hebben ze daarbij echt nodig, wat moet er vastgelegd worden? Hoeveel triageteams zijn er nodig voor grotere groepen slachtoffers? Hoe moet het registratieproces plaatsvinden als de gewondenkaart in zijn huidige vorm verdwijnt? Deze vragen zijn – mede op basis van de eerste oefenervaringen - expliciet aan de orde gekomen. Er konden ook een aantal mogelijke oplossingen meegegeven worden.

De uitkomst van de sessie wordt momenteel verwerkt en teruggekoppeld aan de deelnemers. Vervolgens worden hieruit een aantal voorstellen uitgewerkt vanuit het programmateam. Deze voorstellen kunnen ter bespreking voorgelegd worden binnen de betrokken gremia van de partners. Waar dat gaat leiden tot bijstellingsbesluiten, zal dat later dit jaar en begin 2018 worden geïmplementeerd in de lesstof en werkwijze. In elk geval is duidelijk, dat de voorgenomen vervanging van de gewondenkaart voor de werkwijze op de noodhulplocatie zeker ook tot aanpassingen gaat leiden. Daarmee zullen deze trajecten dus ook gelijk op gaan lopen in de verdere processtappen.

HomeThema'sProfessionals