Nieuwsbericht

Evaluatie: Pilot Inzet van de Opvoedparty door de JGZ

9 juni 2017 | 1 minuut lezen

In 2016 hebben Lunamare en GGD GHOR Nederland een kleine pilot uitgevoerd bij een aantal JGZ professionals van GGD’en om na te gaan of de OpvoedParty een geschikt instrument is ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Lunamare heeft - zowel via open inschrijving als incompany - JGZ professionals getraind om OpvoedParty's te begeleiden. Degenen die het gelukt is om er mee aan de slag te gaan, zijn unaniem enthousiast over de interventie. Laagdrempelig, eenvoudig toe te passen en vooral positieve reacties van de ouders. De meerwaarde zit hem in het delen van eigen wijsheid, waardoor ouders hun eigen kracht weer kunnen voelen. De ontspannen sfeer en het "ouders-helpen-ouders-principe" draagt bij aan hun zelfvertrouwen en hun opvoedcompetenties. De begeleiding van de professionals kan nog versterkt worden, niet alleen door incompany-trainingen op maat aan te bieden maar ook met een opfrisbijeenkomst, waarin praktijkervaringen aangescherpt kunnen worden en specifieke vragen gesteld kunnen worden.

HomeThema'sProfessionals