Nieuwsbericht

Handreiking Gezondheid Statushouders in Beeld

13 juli 2017 | 1 minuut lezen

Gemeenten kunnen de gezondheid en vitaliteit van statushouders positief beïnvloeden door actief in te zetten op participatie, integratie en preventie. Maar dan moeten ze wel goed in beeld hebben wat de mogelijkheden, aandachtspunten en mogelijke risico’s zijn van de statushouders in hun gemeente.

Goed beeld gezondheid statushouders
De handreiking Gezondheid Statushouders in Beeld biedt gemeenten de handvatten die ze nodig hebben om een goed beeld te krijgen van de statushouders in de gemeente. De handreiking geeft inzicht in hoe gemeenten informatie kunnen verkrijgen ten behoeve van een goed beeld van de gezondheid van statushouders.

Serie van vier
Deze handreiking van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid), Pharos en GGD GHOR Nederland is onderdeel van een serie van vier handreikingen van het Ondersteuningsprogramma. De handreiking is bestemd voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit integratie en participatie, volksgezondheid, huisvesting of anderszins.

De serie van vier handreikingen vormt de basis waarmee gemeenten een samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders kunnen opzetten.

Meer informatie

HomeThema'sProfessionals