Nieuwsbericht

Nieuw gepresenteerd Regeerakkoord

Op 30 oktober 2012 geplaatst door
Miranda van Zoest

Een allereerste blik op het Regeerakkoord laat het volgende zien. Er komt één budget voor de taken binnen het sociaal domein die naar gemeenten worden overgeheveld: werk, begeleiding en jeugd. ‘Decentralisaties zullen in principe gericht worden op 100.000+ gemeenten’, staat in het Regeerakkoord. Onduidelijk is of dit alleen geldt voor toekomstige decentralisaties, of dat ook Wet werken naar Vermogen, de decentralisatie jeugdzorg en de AWBZ/WMO veranderingen hieronder vallen.

Enkele in het oog springende voorstellen:

  • De jeugdzorg wordt in 2015 volgens huidige planning gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit omvat alle onderdelen, dus ook de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie.
  • De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd.
  • Bovenop de voorgenomen efficiencykorting van 300 miljoen euro wordt het jeugdzorgbudget vanaf 2015 met nog eens 150 miljoen euro verlaagd
  • De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar.
  • Met verzekeraars zal een convenant over preventie en het bevorderen van een gezonde levensstijl worden gesloten.

Bijlagen

Trefwoorden: regeerakkoord
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.