Nieuwsbericht

Ontwikkeling interventie Positieve psychologie ter bevordering van mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders’

1 september 2017 | 2 minuten lezen

Akkoord onderzoek Radboud Universiteit (RU) Nijmegen.

De RU gaat een interventie ontwikkelen en testen voor arabisch sprekende statushouders met afstand tot de arbeidsmarkt ter versterking van de mentale gezondheid en arbeidsparticipatie, gebaseerd op de principes van positieve psychologie.

Aanleiding:

Slechts 41% van de in Nederland verblijvende statushouders van 15-64 jaar heeft een betaalde baan.Het is bekend dat hun arbeidsparticipatie t.o.v. de autochtone bevolking en andere migratiegroepen achterblijft (WRR 2015). Vluchtelingen hebben tevens een slechtere mentale gezondheid dan niet-vluchtelingen (Porter & Haslam, 2009, in Ikram & Stronks, 2016). Enerzijds blijkt dat mentale problemen een belangrijke barrière zijn voor toetreding tot de arbeidsmarkt (WRR, 2015), anderzijds blijkt dat het hebben van een baan een beschermende factor is voor mentale aandoeningen (Ikram & Stronks, 2016).  Van gemeenten wordt veel verwacht wat betreft de arbeidstoeleiding van statushouders en zij hebben behoefte aan werkzame interventies t.b.v. arbeidsintegratie voor deze doelgroep rekening houdend met haar specifieke kenmerken en belemmeringen (WRR 2015). Naast het reguliere aanbod van cursussen en trainingen dat wordt aangeboden door de gemeenten en uitvoeringsinstanties is er vanuit de gemeente en de doelgroep behoefte aan laagdrempelige interventies die aandacht besteden aan migratie gerelateerde aspecten die de mentale gezondheid en arbeidsparticipatie van deze doelgroep belemmeren. Deze aspecten betreffen o.a. culturele communicatieproblemen, gebrek aan sociale netwerken, hoop, positiviteit en een positief zelfbeeld. De interventie ‘Positieve psychologie ter bevordering van mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders’ voorziet in deze behoefte.

De ontwikkeling en implementatie is een samenwerking met ervaringsdeskundigen: voormalig statushouders die hun weg in de Nederlandse maatschappij succesvol hebben gevonden. Zij kunnen als geen ander beoordelen of de interventie goed aansluit bij behoeftes van statushouders, waardoor deze samenwerking grote meerwaarde heeft. Het ontmoeten van ervaringsdeskundigen draagt voor de statushouders bij aan hoop, positiviteit en een positief zelfbeeld. Het spreken van dezelfde taal schept bovendien een band. Bij de ontwikkeling en implementatie zijn bovendien de belangrijkste regionale partijen betrokken geweest: gemeente Nijmegen, het regionale Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Pro Persona/Indigo, GGD Gelderland-Zuid en de Radboud Universiteit. De interventie is -voor zover bekend- de eerste interventie t.b.v. mentale gezondheid en arbeidsparticipatie van statushouders

gebaseerd op de principes van positieve psychologie. Inmiddels zijn deze principes succesvol toegepast in de ontwikkeling van generieke interventies. Zo blijkt positieve psychologie m.b.t. mentale gezondheid en sociale netwerken veelbelovend.

Adaptieve coping stijlen die door positieve psychologie gestimuleerd worden bevorderen namelijk posttraumatische groei, wat leidt meer welbevinden (Bohlmeijer et al. 2014).

De doelstelling van dit onderzoek sluit aan bij die van het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’, binnen de programmalijn ‘re-integratie’ met als prioriteiten de (duurzame) re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en telkens de (duurzame) re-integratie van kwetsbare jongeren.

Contactpersonen:

Dr. Pascale Beckers 

E: p.beckers@fm.ru.nl

Jose  Muller MSc

E: j.muller@fm.ru.nl

 

Karlijn Hoondert

E: karlijn.hoondert@vng.nl

5 september 2017

Hallo Karlijn, interessant.

Enige verwarring: het begint met de zin dat de RU een interventie gaat ontwikkelen. Maar je schrijft ook: Bij de ontwikkelen en implementatie zijn .... betrokken geweest.

Dus dat klinkt alsof het al ontwikkeld is. Hoe zit het? Groet

HomeThema'sProfessionals