Nieuwsbericht

Tweede Kamer geïnformeerd over afronding Stimuleringsprogramma

Marie-José Linders
13 september 2017 | 1 minuut lezen

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben de brief over het Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze brief informeren zij de Tweede Kamer over het afronden van het Stimuleringsprogramma. In de Kamerbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Inzicht in de inzet en effectiviteit van de publieke gezondheid.
  • Fundament van de GGD: diversiteit werkt.
  • Versterkte relatie met het sociaal domein.

Bestuurlijk overleg publieke gezondheid

De bewindslieden concluderen in hun brief dat:

“Het Stimuleringsprogramma heeft laten zien dat het stelsel van de publieke gezondheid, zowel op landelijk als op lokaal niveau op orde is. Het is van belang dat wij deze kwaliteit ook in de toekomst hoog houden. Een toekomstbestendig stelsel van publieke gezondheid is daarnaast ook gebaat bij bestuurlijk partnerschap tussen rijk en gemeenten.”

Daarom wordt in 2018 een eerste bestuurlijk overleg publieke gezondheid gehouden, waarin rijk en gemeenten een eerste analyse maken van de VTV 2018 en een aanzet geven voor een gezamenlijke nota gezondheidsbeleid.

Met de Kamerbrief zijn ook de volgende rapporten openbaar gemaakt:

  • De GGD in Beeld. Resultaten van een onderzoek naar taken, mensen en middelen van de GGD'en in Nederland.
  • Lokaal gezondheidsbeleid: landelijke inventarisatie 2017. Inhoud en uitvoering van preventief gemeentelijk beleid.
  • Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg: ontwikkeling compacte set en duiding (samenvatting).

Tijdens de komende Tweedaagse (28 en 29 september) is er aandacht voor de afronding van het Stimuleringsprogramma en het vervolg dat wij daar aan willen geven. 

De Kamerbrief en bijbehorende rapporten lees je via rijksoverheid.nl

HomeThema's