Nieuwsbericht

Onderzoeksprogramma op koers

28 september 2017 | 1 minuut lezen

In mei 2017 heeft u in onze nieuwsbrief kunnen lezen over de samenwerking tussen het GGB-programma en Anaphem, de landelijke kennisinfrastructuur voor crisisbeheersing publieke gezondheid. Deze samenwerking heeft tot doel om bij te dragen aan de verdere onderbouwing en doorontwikkeling van de GGB-werkwijze.

Eerste inventarisatie
Intussen heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden over de mogelijkheden om door te pakken. Dat heeft geleid tot een onderzoeksvoorstel (zie bijlage), dat in juli is overgenomen door de stuurgroep GGB. Op basis van dat besluit stelt het IFV middelen beschikbaar om tot uitvoering over te gaan.

Meer gericht onderzoek in komende jaren
Voor dit jaar is de inzet om allereerst in kaart te krijgen, wat er aan relevant onderzoeksmateriaal internationaal en nationaal beschikbaar is. In eerste instantie was de opvatting, dat er wel veel onderzoek is gedaan naar het behandelen van individuele patiënten, maar dat er minder bekend is over de effectiviteit van de hele ketenzorg. Daarom is begonnen met het doorzoeken van meerdere wetenschappelijke databases. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een lijst van 4500 artikelen, die nu door de beide onderzoekers (Johan de Cock van Anaphem en Martina Duyvis van het IFV) verder worden geselecteerd op relevantie en onderzoekswaarde. Daaruit zal een eerste rapportage opgesteld worden, waarin de ‘oogst’ per deelvraag zal worden gepresenteerd. De conceptrapportage moet in november 2017 beschikbaar komen en zal dan in enkele reflectiebijeenkomsten met velddeskundigen besproken gaan worden. Dat moet rond de jaarwisseling tot voorstellen gaan leiden voor meer gericht onderzoek in de komende jaren.

HomeThema'sProfessionals