Nieuwsbericht

Inspirerend voorbeeld: train de trainer ontwikkeld door GGD Academy voor de LEV groep

1 november 2017 | 1 minuut lezen

De LEV-groep is een welzijnsorganisatie die werkt in de Zuidoost-Brabantse Peelregio en daarbuiten. Zij verzorgen (met inzet van enkele professionele coördinatoren en vele vrijwilligers) de maatschappelijke begeleiding van statushouders en de inrichting van het participatieverklaringstraject; daarnaast bieden zij het reguliere spreekuur aan en allerlei andere diensten en voorzieningen voor inwoners. De vrijwilligers die met statushouders gaan werken kunnen rekenen op een basistraining. 
 
De LEV-groep heeft de GGD verzocht om de aldaar aanwezige kennis en ervaring m.b.t. gezondheid van statushouders te delen met de professionele coördinatoren vluchtelingenwerk. De LEV-groep wil deze kennis graag zelf in huis hebben om die flexibel in te kunnen zetten voor workshops in het kader van het participatieverklaringstraject, voorlichting op maat voor specifieke doelgroepen en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 
 
De GGD Academy heeft deze vraag opgepakt en op verzoek van de LEV-groep een train-de-trainer module ontwikkeld rondom een toolkit, waarbij de expertise van Pharos de voornaamste bron is. Cultuursensitief werken en oefenen met casuïstiek maakt deel uit van de training die al heeft plaatsgevonden. De inhoud van de training is op USB-stick beschikbaar, wat actualisatie via links mogelijk maakt. Een terugkomstbijeenkomst met ruimte voor feedback is voorzien.
 

HomeThema's