Nieuwsbericht

Laura Rust: "Statushouders centraal in ontwikkeling voorlichtingsmaterialen over infectieziekten"

2 november 2017 | 1 minuut lezen


“Om succesvol voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen wordt binnen het onderdeel Infectieziekten nauw samengewerkt met de doelgroep statushouders. Ook de zorgprofessionals zijn hierbij betrokken. Zij hebben in hun dagelijkse praktijk namelijk te maken met statushouders en verstrekken het voorlichtingsmateriaal. Door deze samenwerking ligt er uiteindelijk een resultaat waar statushouders iets aan hebben, wat zorgprofessionals willen uitreiken en waar wij heel trots op zijn.” 

Hoe betrekken wij statushouders en zorgprofessionals bij de ontwikkeling van materialen?
“We zijn begonnen met het inventariseren van bestaande materialen over infectieziekten voor deze doelgroep. Vervolgens hebben we zorgprofessionals gevraagd aan welke materialen in de dagelijkse praktijk behoefte is. Dit bleken materialen over scabiësbehandeling, antibioticagebruik, hepatitis-B-dragerschap, vervolgscreening tuberculose, MRSA en zwangerschap en infectieziekten te zijn. In samenwerking met de zorgprofessionals schrijven we voorlichtingsteksten. Deze teksten leggen we voor aan statushouders met een verschillende komaf. We checken bij hen of de betreffende informatie begrijpelijk en volledig is en of het aansluit bij hun informatiebehoefte. Op basis van deze input schrijven we nieuwe tekstversies en ontwikkelen we de eerste versies van de voorlichtingsfolders. Vervolgens vindt een uitgebreide pre-test van de materialen onder de statushouders plaats. De input die we hiermee ophalen verwerken we in de laatste versies van de folders. Bovendien vertalen we de folders in de talen waaraan behoefte is. De voorlichtingsmaterialen komen in de loop van het project beschikbaar op GGD GHOR Kennisnet.” 


Wat leverde de gesprekken met statushouders op? 
“De samenwerking met de statushouders is erg leuk en ontzettend leerzaam! Zo blijken tekeningen, in dit geval, het meest aan te spreken. De tekeningen moeten vooral het verhaal vertellen (niet de tekst) en zo eenduidig mogelijk zijn. Zo leverde een tekening van een laptop met een kruis erdoor om duidelijk te maken dat je antibiotica niet op het internet moet bestellen, reacties op als ‘waarom mag ik geen laptop gebruiken?’. 
De gesprekken geven ook inzicht in wat een ‘behapbare hoeveelheid’ informatie is. Begrijpelijkheid gaat vóór volledigheid. De statushouders denken ook mee over hoe we de tekst en tekeningen kunnen verbeteren. Dat is echt heel waardevol. We raden deze werkwijze dan ook zeker aan bij de ontwikkeling van voorlichtingsmaterialen voor deze groep.”
 

HomeThema's