Nieuwsbericht

Aandacht voor Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie tijdens World Antibiotic Awareness Week

13 november 2017 | 2 minuten lezen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie vragen deze maand weer aandacht voor antibioticaresistentie. Van 13 tot 19 november is het World Antibiotic Awareness Week. Het thema van 2017 is: ‘vraag advies aan een zorgprofessional voordat u antibiotica gebruikt’.

Voor de aanpak van antibioticaresistentie is een integrale aanpak nodig. Een aanpak in lijn met het actieplan van oud-minister Schippers. Voorwaarde voor succes is dat alle betrokken partijen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, microbiologen, revalidatieklinieken, huisartsen, thuiszorg, dierenartsen en GGD'en, intensief samenwerken en volksgezondheidsvraagstukken met elkaar verbinden.

Symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg
Voor professionals die in de zorg voor ouderen te maken hebben met antibioticaresistentie organiseren het ministerie van VWS en het RIVM, in samenwerking met Vilans, het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg. Het symposium vindt plaats op dinsdag 14 november en wordt gehouden in het kader van de Europese Antibioticadag.

Tijdens het symposium is er aandacht voor actuele ontwikkelingen in de strijd tegen antibioticaresistentie en komen onderwerpen aan de orde als het programma aanpak antibioticaresistentie verpleeghuiszorg, hygiënisch handelen en passend antibioticagebruik.

Regionale samenwerking rondom antibioticaresistentie
Deelnemers van het symposium horen tijdens een van de workshops over de regionale samenwerking rondom antibioticaresistentie. Deze samenwerking vindt plaats in de tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie. Het doel van deze zorgnetwerken is door goede samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen antibioticaresistentie te voorkomen en de verspreiding op regionaal niveau te bestrijden.

Wie zijn betrokken bij een Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie?
De minister van VWS heeft in elk zorgnetwerk een (academisch) ziekenhuis aangewezen dat alle relevante partijen (cure, care en publieke gezondheid) bij elkaar brengt in een zogenoemde stuurgroep. Deze regionale stuurgroep zet een regionaal coördinatieteam op voor de uitvoering en coördinatie van de taken van het Regionale Zorgnetwerk ABR.
Dit team bestaat uit verschillende professionals: een arts-microbioloog, arts maatschappij en gezondheid, deskundige infectiepreventie, internist-infectioloog, specialist ouderengeneeskunde, huisarts en datamanager en/of epidemioloog. In elke regio neemt een kwartiermaker het voortouw in het opzetten van het zorgnetwerk.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over de Regionale Zorgnetwerken ABR of contactgegevens van het zorgnetwerk in uw regio contact op met Anja Schreijer, projectleider GGD GHOR Nederland, via aschreijer@ggdghor.nl of Arold Reusken, projectleider LNAZ, via a.reusken@lnaz.nl.

HomeThema's