Nieuwsbericht

Werkconferentie Armoede en Kindermishandeling bij het NCJ

14 november 2017 | 1 minuut lezen

Op 23 november staat de laatste werkconferentie van dit jaar in het teken van de Aanpak van Kindermishandeling en Armoede. De kernelementen voor het actieplan Armoede zullen worden besproken en de Toolkit Preventie en Aanpak van Kindermishandeling zal worden gepresenteerd. Een van de gastsprekers is Jodi Mak. 

Jodi Mak studeerde Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie Studies van Jeugd & Gezin. Zij is sinds 1 januari 2017 werkzaam als Senior Onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies. Hiervoor werkte zij ruim 15 jaar bij het Verwey-Jonker Instituut waar zij uiteenlopend lokaal, nationaal en internationaal onderzoek verrichtte naar onder meer jeugdparticipatie, huiselijk geweld en jeugd in armoede. De afgelopen jaren deed Jodi veel onderzoek voor verschillende gemeenten naar jongeren in armoede. Het in 2013 voor de Kinderombudsman uitgevoerde onderzoek ‘Kinderen in Armoede in Nederland’ is een voorbeeld van een van de nationale projecten waar zij aan verbonden is geweest. In het verlengde van dit onderzoek vervaardigde ze een handreiking hoe jeugdigen in armoede te laten participeren in beleid dat op hen betrekking heeft. Voor het KANS-fonds evalueerde ze 30 interventies binnen het programma ‘opvoeden en opgroeien in armoede’.

Op de werkconferentie gaat zij in op de ​invloed ​van ​stress ​als ​gevolg ​van ​armoede, ​kindermishandeling ​of ​andere impactvolle ​gebeurtenis ​op ​de ​ontwikkeling ​van ​het ​kind.

HomeThema'sProfessionals