Nieuwsbericht

Evidence based practice: ‘De rol van ouders telt net zo zwaar mee als die van de wetenschap en praktijk’

21 november 2017 | 4 minuten lezen

Als kinderpsychiater en bestuurder bij Accare ziet Peter Dijkshoorn hoe belangrijk het is dat ouders en kinderen de beste behandelingen en adviezen krijgen. Maar hoe kom je tot ‘de beste’ behandelingen en adviezen? Dat kan volgens Dijkshoorn met ‘evidence based practice’, oftewel: zo veel mogelijk werken met informatie die wetenschappelijk bewezen is als best werkzaam en die aansluit op de vragen en de belevingswereld van ouders. Stichting Opvoeden.nl werkt ook volgens dit principe, maar dan op het gebied van preventie. In dit interview delen Peter Dijkshoorn en Els Verkerk, directeur-bestuurder van Stichting Opvoeden.nl, hun visie op deze werkwijze.

Waar halen jullie de kennis vandaan om tot ‘de beste’ behandelingen en adviezen te komen?

Peter Dijkshoorn: ,,Accare is continu op zoek naar de best bewezen kennis. Dat doen we door zelf onderzoek te doen, in verbinding met onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen in ons Child Study Center en door literatuur te raadplegen. We laten actuele kennis en vaardigheden door de organisatie stromen en zorgen dat iedereen deze kennis gebruikt. Een mooie, vertaalde Amerikaanse definitie is: Evidence Based Jeugdhulp en Preventie houdt in dat goede jeugdhulpwerkzaamheden vervangen worden door nóg weer betere als daar wetenschappelijk bewijs voor is en dat achterhaalde, niet werkzame activiteiten gestopt worden.”

Els Verkerk: ,,Stichting Opvoeden.nl werkt als een ‘kennismakelaar’ met wetenschappelijke deskundigen, praktijkprofessionals en ouders samen om tot betrouwbare opvoedinformatie te komen. Nederland kent een mooie kennisinfrastructuur als het gaat om opvoeden en gezondheid. Wij tappen deze kennis af om er toegankelijke informatie voor ouders van te maken, die iedereen op wat voor manier dan ook kan gebruiken. Online of in consulten. Door grote onderzoeken, online peilingen en feedback uit het Landelijk Ouderpanel krijgen we inzicht in hoe ouders informatie willen verkrijgen en, nog belangrijker, de opvoedvragen die onder ouders spelen. Op basis daarvan vragen wij de deskundigen om hun kennis daarover te delen. Zo komen de drie cirkels bij elkaar.”

Kunnen jullie meer vertellen over de rol van ouders binnen evidence based practice?

Verkerk: ,,Ouders zijn begin- en eindpunt. Het maakt niet uit hoe groot of klein je ouderbetrokkenheid organiseert. Het gaat erom dát je het organiseert. Eerst ophalen wat ouders willen, waar ze mee zitten. Dan ontwikkelen en vervolgens weer terugleggen. Is dit waar zij mee verder kunnen? De stem van de ouder telt net zo zwaar mee als die van de wetenschappelijke kennis en de praktijk. Met het Landelijk Ouderpanel hebben we in Nederland een groep van bijna 900 ouders verzameld die via online peilingen hun ervaringen, vragen en tips delen. Daarnaast volgen we het nieuws en social media op de voet, zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van wat er speelt.”

Dijkshoorn: ,,De klassieke definitie van evidence based is: antwoord geven op de vraag van de klant. De vraag van de klant, in dit geval ouders, is niet altijd helder. Ouders vragen regelmatig: heeft mijn kind ADHD?. Onze medewerkers vragen steeds vaker door zodat de échte vraag boven water komt. Waarom heeft mijn kind zijn huiswerk niet af? Waarom is mijn kind onzeker? Van daaruit bekijken we de situatie van het kind. Op welke school zit hij of zij? En wat is het beleid daar? Hoe kunnen we daar op afstemmen? Wat kunnen we doen om het kind in zijn eigen situatie te laten slagen? Door met ouders de doelen te bepalen die zij willen bereiken, start je een effectieve behandeling. Dat kan over het algemeen in Nederland beter worden aangepakt. We moeten samen veel beter de doelen formuleren. Als je dat weet, werken we beter samen. De behandeling is gerichter, effectiever en leidt tot een beter resultaat, namelijk: een kind dat zich zo goed mogelijk ontwikkelt.”

Hoe komt deze evidence based practice bij professionals buiten jullie organisatie terecht?

Dijkshoorn: ,,Onze taak is om de nieuwe kennis zo breed mogelijk te verspreiden. We doen dat op veel manieren. Zo organiseren we (inmiddels met collega-instellingen) in Noord én in Oost-Nederland om de twee maanden een bijeenkomst waar zo’n 400 mensen op afkomen. Zij komen uit het onderwijs, de jeugdhulp of gemeenten. We streamen deze bijeenkomsten zodat ze ook online te volgen zijn. Zo komt de kennis dus bij andere organisaties en professionals terecht. We hebben bijvoorbeeld een behandelmodel ontwikkeld waarmee uithuisplaatsing te voorkomen is. We proberen dat bij zoveel mogelijk gemeenten bekend te maken, zodat zij die informatie aan de wijkteams kunnen overdragen.”

Verkerk: ,,De informatie die wij ontwikkelen is voor iedereen gratis beschikbaar. We zijn altijd op zoek naar nieuwe kennis van deskundigen en manieren om de stem van de ouder te horen. Zo zorgen we met elkaar dat de informatie actueel en betrouwbaar blijft. Op Opvoeden.nl staat een pagina waarop te zien is welke wijzigingen recent zijn doorgevoerd en welke deskundige daaraan heeft meegewerkt. In de maandelijkse nieuwsbrief voor professionals gaan we hier dieper op in en bieden we concrete tips over hoe je de opvoedinformatie in je werk kunt gebruiken. Alle informatie die wij ontwikkelen, is gratis beschikbaar voor websites van gemeenten en organisaties uit bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Op dit moment maken meer dan 200 websites daar gebruik van. De ouders vinden de betrouwbare informatie dus via deze websites en via Opvoeden.nl.”

Jullie organisaties zijn eigenlijk twee uitersten van elkaar: aan de ene kant de preventieve opvoedinformatie van Opvoeden.nl, aan de andere kant de psychiatrische hulp van Accare. Hoe breng je deze werelden samen?

Dijkshoorn: ,,De kennis die Accare opdoet, is van toegevoegde waarde voor de preventieve informatie die Stichting Opvoeden.nl ontwikkelt. Preventie is op tijd behandelen en problemen voorkomen. Je kunt niet álles voorkomen, maar je kunt wel vroegtijdig en adequaat advies geven. Dat maakt Opvoeden.nl zo belangrijk. Dat is een bron waar elementen in passen van de evidence based informatie die wij ontwikkelen. Wij willen deze kennis doorsluizen naar Opvoeden.nl zodat ouders tijdig geïnformeerd worden.”

Els Verkerk: ,,Ik sluit me bij de visie van Peter aan. Ouders verdienen eenduidige, betrouwbare informatie. Dat houdt in dat waar ze ook terechtkomen, zij dezelfde adviezen ontvangen. Natuurlijk zijn de persoonlijke ervaringen van professionals en andere ouders heel behulpzaam. Maar als ouders een vraag hebben, hebben zij ook recht op ‘de beste’ informatie. Door de kennis van de jeugdhulp naar voren te halen, worden ouders al tijdig op de hoogte gesteld van wat hen mogelijk te wachten staat. Wij zoeken graag de samenwerking op met organisaties die hier de kennis over hebben. Ik nodig iedereen die hier meer over weet uit om zijn ideeën met mij te delen.”

Wil jij bijdragen aan evidence based practice?

Neem dan contact op met Els Verkerk via els.verkerk@stichtingopvoeden.nl of 088-11 80 200.

HomeThema's