Nieuwsbericht

Werkt de Gezonde School-aanpak?

29 november 2017 | 1 minuut lezen

De invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen gaat nader onderzocht worden. Op 9 januari 2018 opent hiervoor de ZonMw-subsidieronde. Dit meldt ZonMw.

Deze subsidieronde wordt gefinancierd uit het ZonMw-programma Opvoeding en Onderwijs, onderdeel van het vijfde Preventieprogramma. Vanaf 9 januari 2018 komt informatie beschikbaar over het onderzoeksthema, randvoorwaarden en beoordelingsprocedure. In een informatiebijeenkomst die 8 februari 2018 zal plaatsvinden, wordt de subsidieoproep toegelicht. Ook geven leden van het landelijke programmateam Gezonde School een toelichting op de Gezonde School-aanpak. 

Het aantal basisscholen met het vignet Gezonde School steeg in de eerste helft van 2017 van 807 naar 876. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Scholen moeten op minimaal één thema voldoen aan de vier Gezonde School-pijlers, namelijk gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.

Scholen hebben de keuze uit diverse thema’s waarvoor ze een vignet Gezonde School kunnen halen. Dat zijn voeding, bewegen en sport, roken en alcohol, welbevinden, relaties en seksualiteit, milieu en natuur, fysieke veiligheid. Een Gezonde School-adviseur van een regionale GGD kan scholen op weg helpen bij de aanpak. Ook kunnen scholen één keer per jaar een ondersteuningsbudget aanvragen voor het volgende schooljaar.

HomeThema's