Nieuwsbericht

Ontwikkeling document 'Van Normen naar Waarden'

Marie-José Linders
29 november 2017 | 1 minuut lezen

Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, heeft de Vakgroep Milieu en Gezondheid eerder dit jaar het document Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving opgesteld. 

Lezers en gebruikers zijn gevraagd suggesties ter verbetering of actualisatie door te geven. Ook is een groep deskundigen om input gevraagd.

Ruim 30 gebruikers en deskundigen hebben gehoor gegeven aan deze oproep. De werkgroep is nu bezig de vele waardevolle aanvullingen, verbeteringen, aanscherpingen en suggesties te verwerken.

Omgevingsvisies en -plannen

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking, en veel gemeenten en provincies bereiden zich nu al voor. Zo zijn ze bijvoorbeeld begonnen het met maken van een omgevingsvisie of omgevingsplan.

Voor een goede publieke gezondheid is het van belang dat in het proces van integrale belangenafweging, duidelijk is wat een gezonde leefomgeving inhoudt en waar de kansen en knelpunten liggen in een gebied.

Het levend document ‘Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving’ met kernwaarden, onderbouwing en voorbeeldmaatregelen kan hierbij gebruikt worden als inspiratiebron.

Het stuk biedt handvatten aan iedereen die betrokken is, en wordt, bij de inrichting van de leefomgeving en een warm hart heeft voor gezondheid. Het stuk is tevens bruikbaar bij het uitwerken van ander beleid met betrekking tot de leefomgeving en/of gezondheid. 

Levend document

In een periode waarin de Omgevingswet zelf nog niet volledig is vastgesteld, en alle betrokkenen volop leren over de implicaties van de wet, is gekozen voor een levend document.

In december wordt de geactualiseerde versie aangeboden aan de directie van GGD GHOR Nederland en de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid. Naar verwachting wordt deze begin 2018 via GGD GHOR Kennisnet gepubliceerd.

‘Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving’ blijft een levend document. Uw opmerkingen en suggesties zijn dan ook blijvend welkom via postbus@ggdghor.nl.

UPDATE APRIL 2018

Het hoofddocument vindt u hier.

HomeThema'sProfessionals